SYARAT PINJAMAN GOV LOAN

Syarat-syarat asas menerangkan pemohon tentang syarat asas pinjaman kerajaan berdasarkan pekeliling Lembaga Pembiayaan perumahan Sektor Awam (LPPSA). Pemohon dapat mengenalpasti jumlah kelayakan berdasarkan gaji hakiki/gaji pokok. Pemohon juga boleh mengetahui kelebihan melantik peguam berkelayakan untuk melancarkan memproses pinjaman kerajaan pemohon. Pemohon dapat mengira kelayakan pinjaman berdasarkan gaji hakiki. Pemohon dapat melihat syarat-syarat pinjaman berdasarkan jenis pinjaman yang ditawarkan.

Syarat-syarat asas

Melepasi syarat-syarat asas untuk membuat pinjaman kerajaan berdasarkan pekeliling LPPSA 01.01.2016  ialah:

 • Warganegara Malaysia dan kakitangan kerajaan berjawatan tetap
 • Borang permohonan dikemukakan 1 tahun sebelum bersara/tamat perkhidmatan
 • Berkhidmat sekurang-kurang 1 tahun dan telah disahkan jawatan
 • Bukan seorang bankrap @ siberhutang hukuman @ pemakan gaji tidak berkemampuan @ sedang dalam tindakan tatatertib
 • Perjanjian jualbeli atau perjanjian pembinaan rumah perlu penyaksian peguam
 • Pinjaman bersama suami/isteri, Pinjaman ambil alih antara suami/isteri dan Pinjaman dua nama di dalam perjanjian jual beli mestilah disertakan dengan salinan Sijil Nikah atau Pendaftaran Perkahwinan yang diakui sah oleh Ketua Jabatan

Kelayakan

Mengenal pasti jumlah kelayakan berdasarkan gaji hakiki/gaji pokok + elaun

screenshot-2017-01-11_16-01-52

Perbandingan kelayakan pinjaman pertama dan kedua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lantikan peguam

 • Wajib melantik peguam berpengalaman untuk membuat pinjaman kerajaan.
 • lawyerSetiap pinjaman kerajaan memerlukan peguam.
 • Membantu uruskan penyediaan dokumen penting permohonan seperti dokumen jual beli (S&P), borang online dan sebagainya.
 • Kos guaman ialah 3-5% daripada jumlah pinjaman.
 • Pembayaran untuk guaman menggunakan duit sendiri dan tidak termasuk dalam jumlah pinjaman yang dipinjam.
 • Membuka sekatan kepentingan dalam geran(jika ada).
 • Bekerjasama dengan pemaju / kontraktor.
 • Sesetengah pemaju tidak mengenakan sebarang bayaran untuk kos guaman.

->Soalan lazim pinjaman Pertama daripada sumber LPPSA disini.

Jenis-jenis pinjaman yang ditawarkan

Syarat-syarat mengikut jenis pinjaman perumahan:

Pinjaman Jenis 1 (membeli rumah atau petak rumah yang telah siap)rumah telah siap

 • Salinan Perakuan Siap dan Pematuhan (CCC) jika pembelian terus daripada pemaju.
 • Surat kebenaran pindahmilik dan menggadai daripada Pihak Berkuasa Negeri jika hakmilik mempunyai sekatan kepentingan.
 • Baki hutang penjual mestilah dalam had kelayakan pemohon bagi tempoh enam (6) bulan ke hadapan jika hartanah telah digadai kepada bank/institusi kewangan.
 • Pembelian rumah daripada pemaju mesti mencatatkan Lesen Pemaju serta Permit Jualan pada Perjanjian Jual Beli dan jika tiada hendaklah mengemukakan laporan penilaian daripada JPPH.
 • Urusniaga kontra hanya dibenarkan jika bayaran 100% telah dikeluarkan kepada pemaju dan hartanah telah dicagar kepada Kerajaan Malaysia.
 • Pembelian hartanah daripada penjual yang belum mempunyai Hakmilik Individu/Strata adalah dibenarkan tertakluk kepada syarat pembelianhartanah di pasaran sekunder.
 • Pembelian hartanah lelongan adalah dibenarkan tertakluk kepada syarat pembelian hartanah lelongan Perbendaharaan Malaysia.

Syarat-syarat bagi kakitangan Kerajaan yang ingin memohon pinjaman Kerajaan tetapi ingin membeli rumah lelong :

Capture 2

Pinjaman Jenis 2 (membina rumah di atas tanah sendiri)bina rumah atas tanah sendiri

 • Pembinaan rumah hanya boleh dimulakan setelah pinjaman diluluskan
 • Rumah hendaklah dibina di atas tanah yang ada Hakmilik Individu dan bebas daripada sebarang bebanan.
 • Pemohon adalah pemilik hartanah sepenuhnya atau pemilik bersama suami/isteri.
 • Surat kebenaran menggadai daripada Pihak Berkuasa Negeri diperlukan jika hartanah ada sekatan kepentingan.
 • Pelan bangunan yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Tempatan dan tempoh kelulusan masih berkuat kuasa.
 • Rumah yang dibina hendaklah mengikut pelan semasa kelulusan pinjaman.
 • Bayaran adalah mengikut Jadual Ketiga kepada Jadual G Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Perlesenan) 1966 [Akta 118] dan Peraturan-Peraturan Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Perlesenan) 1989.
 • Laporan Penilaian daripada JPPH

Pinjaman Jenis 3 (membeli rumah atau petak rumah kediaman dalam pembinaan)rumah belum siap

 • Pembelian rumah atau petak rumah kediaman daripada pemaju hanya dibenarkan bagi hartanah yang mempunyai Hakmilik Individu atau Hakmilik Induk dengan syarat kegunaan tanah untuk ‘Bangunan’.
 • Bayaran adalah mengikut Jadual Ketiga kepada Jadual G atau H Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Perlesenan) 1966 [Akta 118] dan Peraturan-Peraturan Pemaju Perumahan (Kawalan dan Perlesenan) 1989.
 • Pembelian rumah daripada kontraktor adalah dibenarkan bagi hartanah yang mempunyai Hakmilik Individu.
 • Pembelian rumah atau petak rumah kediaman daripada pemaju mestilah mencatatkan Lesen Pemaju serta Permit Jualan di dalam Perjanjian Jual Beli.
 • Pembelian petak rumah kediaman dengan lot parkir yang berasingan dibenarkan dengan syarat Perjanjian Jual Beli hendaklah berasingan dan permohonan perlu dikemukakan serentak.
 • Laporan Penilaian daripada JPPH.
 • Permohonan melibatkan pembinaan melebihi empat (4) buah rumah hendaklah disertakan dengan Lesen Pemaju Perumahan dan Permit Iklan Jualan yang masih berkuat kuasa.
 • Kategori penggunaan Tanah Pertanian dikehendaki menukar syarat
 • kegunaan tanah kepada Bangunan. Pihak pemaju perlu mengemukakan salinan surat kelulusan tukar syarat tanah serta salinan resit bayaran premium yang disahkan oleh peguam semasa kemukakan permohonan.
 • Kategori penggunaan Tanah Pertanian dikehendaki menukar syarat kegunaan tanah kepada Bangunan. Pihak pemaju perlu mengemukakan salinan surat kelulusan tukar syarat tanah serta salinan resit bayaran premium yang disahkan oleh peguam semasa kemukakan permohonan.

Pinjaman Jenis 4 (membeli tanah dengan tujuan membina rumah)tanah untuk bina rumah

 • Pembelian hanya dibenarkan bagi tanah yang mempunyai Hakmilik Individu.
 • Surat kebenaran pindahmilik dan menggadai daripada Pihak BerkuasaNegeri diperlukan jika hakmilik mempunyai sekatan kepentingan.
 • Jika hartanah telah digadai kepada bank/institusi kewangan, penyata baki hutang penjual mestilah dalam had amaun kelayakan pemohon bagi tempoh enam (6) bulan ke hadapan.
 • Pembelian hanya dibenarkan bagi tanah yang telah siap/sedia untuk pembinaan rumah.
 • Amaun kelayakan tidak melebihi 50% daripada kelayakan semasa.
 • Tempoh maksimum bayaran balik pinjaman adalah 360 bulan atau tertakluk kepada baki tempoh perkhidmatan bagi Skim KWSP.
 • Laporan Penilaian daripada JPPH.

jenis-jenis geran:

1. Geran tanah

Terdapat 2 jenis Geran Tanah atau Hakmilik Tanah:
i.  Hakmilik Tetap (HT)
ii. Hakmilik Sementara (HS)

2. Hakmilik tetap

i. Hakmilik Tetap Pejabat Pendaftar

 • Geran Negeri iaitu tanah yang diberi milik selama-lamanya
 • Geran Pajakan Negeri iaitu tanah yang diberi milik untuk satu tempoh tahun tertentuii. Hakmilik Tetap Pejabat Tanah
 • Geran Mukim iaitu tanah yang diberi milik selama-lamanya.
 • Geran Pajakan Mukim iaitu tanah yang diberi milik untuk satu tempoh tahun                 tertentu.
 • Geran Pajakan biasanya selama 60 tahun atau 99 tahun. Selepas tempoh pajakan tamat, kerajaan negeri boleh mengambil tanah tersebut. Pemilik tanah boleh memohon untuk menyambung pajakan untuk tempoh tertentu dengan bayaran premium tanah semasa. Geran pajakan kemungkinan mempunyai sekatan-sekatan tertentu dan kemungkinan tiada sekatan.

3. Hakmilik sementara

 • Tidak boleh dipecah sempadan.
 • Tidak boleh dipecah bahagi.
 • Tidak boleh disatukan tanah.
 • Tidak boleh dipecah bahagian bangunan jika ianya terletak di atas tanah HS.
  ** melainkan tanah telah diukur dengan sempurna dan pelan berkenaan dengannya telah diluluskan. 
 • HS ialah untuk membolehkan tanah diberimilik sebelum diukur atau membolehkan hakmilik dikeluarkan sebelum pengukuran tanah apabila berlaku pecah sempadan, pecah bahagia dan penyatuan. HS membolehkan tuan punya tanah membuat pindahmilik, gadaian atau pajakan sebelum kerja ukur diselesaikan.
 • Hakmilik Sementara Bersamaan dengan Pejabat Pendaftaran – Akhirnya akan dipegang oleh Geran Negeri atau Geran Pajakan Negeri.
 • Hakmilik Sementara Bersamaan dengan Pejabat Tanah – Akhirnya akan dipegang oleh Geran Mukim atau Geran Pajakan Mukim

Panduan beli tanah:

 1. Jangan terburu-buru untuk membeli tanah, pelajari dan bandingkan harga tanah tersebut dengan harga tanah yang lain.
 2. Jangan membeli tanah dari orang tengah kerana biasanya mereka meletak harga yang tinggi. Kalau boleh carilah tuan tanah sendiri yang ingin menjual tanah kerana harganya pasti lebih murah.
 3. Elakkan menggunakan ejen hartanah tidak berlesen (haram).
 4. Cari tanah dengan posisi yang strategik seperti dekat dengan sekolah atau pasar dan di tepi jalan besar.
 5. Semak dahulu geran dan tengok lokasi tanah. Pastikan no PT, Lot dan lain-lain perkara pada geran sama dengan lokasi tanah.
 6. Periksa kelengkapan geran tanah tersebut adakah ia milik perseorangan atau milik berkumpulan. Jika penama terlalu ramai, maka prosesnya mungkin rumit sedikit.
 7. Semak geran yang original,pastikan tanah yang anda lihat itu sama kedudukan atau lokasi didalam geran. Kemudian semaklah pula nama pemilik tanah dan no kad pengenalan tuan tanah. Pada masa ini tanyalah apa sahaja berkaitan tanah tersebut, pastinya orang yang anda jumpa itu dapat menjawabnya.
 8. Periksa dengan pejabat tanah masing-masing adakah penama dan tanah tersebut benar-benar wujud agar kita tidak tertipu.
 9. Jika menggunakan agen pastikan anda minta nombor telefon tuan tanah dan lebih baik berjumpa dengan tuan tanah.
 10. Semak kad pengenalan tuan tanah dan pastikan ianya sama seperti dalam geran.
 11. Pilih tanah yang tidak mempunyai apa-apa sekatan. Perkataan ini biasanya tertulis pada geran. Jika ada sekatan, prosedurnya akan menjadi rumit. Jadi kalau ada sekatan, tolong tolak awal-awal agar ia tidak menyusahkan kita dan akan melambatkan proses pembinaan rumah.
 12. Buat perjanjian jual beli dan pastikan matikan setem untuk menjaga kedua-dua pihak. Anda tak perlu ke pejabat lawyer cukup sekadar tulisan tangan (lebih baik taip) dan kedua-dua pihak memahami dan setuju terma dan syarat.

Pinjaman Jenis 5 (menyelesaikan hutang pinjaman bank/institusi kewangan)

 • Bank/institusi kewangan telah menjelaskan bayaran 100% kepada pemaju/penjual.
 • Hakmilik Individu/Strata mestilah atas nama pemohon dan telah dicagar kepada bank/institusi kewangan.
 • Sekiranya hartanah hanya mempunyai Hakmilik Induk, Perjanjian Jual Beli mestilah atas nama pemohon sebagai pembeli.
 • Ambil alih baki hutang pinjaman suami/isteri adalah dibenarkan dengan syarat pemohon adalah pemilik bersama di dalam hakmilik atau Perjanjian Jual Beli. Sekiranya nama pemohon tiada dalam hakmiik,pindahmilik perlu dibuat sekurang-kurangnya setengah (½) bahagian kepada pemohon dengan mengemukakan salinan Borang 14A yang telah dilengkapkan dan ditandatangani.
 • Kemudahan ini tidak boleh digunakan bagi mengambil alih baki hutang pinjaman bank/institusi kewangan ke atas hartanah yang sebelumnya pernah dibiayai melalui pinjaman Kerajaan.
 • Penyata baki hutang bank/institusi kewangan bagi tempoh enam (6) bulan ke hadapan. Jika amaun hutang bank melebihi had kelayakan pemohon atau nilaian JPPH, pemohon perlu menjelaskan wang beza kepada bank/institusi kewangan terlebih dahulu.
 • Ambil alih hutang pinjaman bank/institusi kewangan bagi membeli tanah, baki hutang tersebut mestilah tidak melebihi setengah (½) daripada amaun kelayakan pemohon atau nilaian JPPH yang mana terendah.
 • Mengikut baki bank semasa bukan nilai rumah semasa.
 • Tujuan ialah untuk pinjaman perumahan bukan untuk pinjaman peribadi.
 • Seelok-eloknya tempoh pinjaman perumahan bank mestilah 1 tahun atau lebih.
 • Rujuk bank terlebih dahulu untuk mengetahui jika ada sebarang penalti atau apa-apa sekatan yang berkaitan.
 • Tidak boleh buat jika hak milik hartanah @ S&P ada nama selain nama pasangan.
 • Laporan Penilaian daripada JPPH.

Refinance Rumah @ Pembiayaan Semula Rumah

Islam mengharamkan riba.  Sistem riba ini banyak ditekankan di dalam Al-Quran dan Hadis Nabi SAW.  Sebagai umat Islam, perbankan Islam adalah pilihan terbaik.  Kini produk-produk pembiayaan Islam mudah didapati di semua bank di Malaysia.  Tiada alasan lagi untuk memilih sistem perbankan berasaskan riba.  Menjadi kewajiban pada umat Islam memilih pembiayaan yang patuh syariah.  Bagi yang masih menggunakan pinjaman konvensional, bolehlah lakukan pembiayaan semula (refinance).  Dengan pembiayaan semula ini akan meninggalkan sistem riba dan menikmati Sistem Perbankan Islam.

Kelebihan:

 1. Interest @ faedah pembiayaan yang lebih rendah.
 2. Kurangkan bayaran bulanan @ tempoh bayaran
 3. Tukar sistem konvensional ke Sistem Islam (SPPSAi).

Pinjaman Jenis 6 (membina rumah di atas tanah pemohon yang dibeli melalui pinjaman kerajaan)renovation

 • Hakmilik Individu didaftar atas nama pemohon dan telah dicagar kepada Kerajaan Malaysia.
 • Pembinaan rumah hanya boleh dimulakan setelah pinjaman diluluskan.
 • Surat kebenaran menggadai daripada Pihak Berkuasa Negeri diperlukan jika hakmilik mempunyai sekatan kepentingan.
 • Pelan bangunan yang telah diluluskan oleh Pihak Berkuasa Tempatan dan tempoh kelulusan masih berkuat kuasa.
 • Jadual bayaran adalah mengikut Jadual Ketiga kepada Jadual G Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 [Akta 118] Peraturan-Peraturan Pemaju Perumahan (Kawalan dan Pelesenan)1989.
 • Laporan Penilaian daripada JPPH.

Pinjaman Jenis 7 (membuat kerja ubahsuai rumah)rumah renovation

 • Pinjaman ubahsuai hanya dibenarkan sekiranya melibatkan penambahan keluasan bangunan.
 • Tiada tunggakan bayaran balik pinjaman
 • Kelayakan pinjaman ubahsuai adalah seperti pinjaman kedua iaitu amaun pinjaman ubahsuai adalah perbezaan antara kelayakan semasa dengan amaun yang telah diambil atas pembelian hartanah pertama tertakluk kepada ansuran bayaran balik bulanan tidak melebihi 50% (termasuk bayaran balik pertama) daripada gaji hakiki semasa.
 • Suami/isteri kepada peminjam juga dibenarkan untuk memohon pinjaman bagi ubahsuai rumah dengan syarat berikut :

1)  Suami/isteri adalah pemilik bersama;

2) Sekiranya nama pemohon tiada dalam hakmilik, pindahmilik perlu dibuat sekurang-kurangnya setengah (½) bahagian kepada pemohon dengan mengemukakan salinan Borang 14A yang telah dilengkapkan dan ditandatangani;

3) Jika pemohon telah mengambil pinjaman pertama dan selesai pinjaman tersebut, amaun pinjaman yang boleh dipohon adalah baki kelayakan semasa.

 • Permohonan hendaklah dikemukakan selepas lima (5) tahun daripada tarikh surat kelulusan bagi Jenis I dan V, manakala Jenis II dan III, lima (5) tahun daripada tarikh pengeluaran baucar bayaran 95% atau 100%.
 • Salinan pelan bangunan yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Tempatan yang mana tempoh kelulusan masih berkuat kuasa serta salinan surat kelulusan pelan daripada PBT.
 • Kos kerja ubahsuai rumah perlu mendapat penilaian oleh JPPH. Permohonan kerja ubahsuai rumah dibenarkan sekali sahaja.
 • Persetujuan bank/institusi kewangan untuk menangguhkan gadaian dengan mengemukakan salinan Borang 16C yang telah dilengkapkan dan ditandatangani bagi hartanah yang digadai kepada bank/institusi kewangan.
 • Sekiranya Hakmilik Individu/Strata telah dikeluarkan bagi kes penyerahan hak, kerja ubahsuai rumah hanya dibenarkan setelah hartanah digadai kepada Kerajaan Malaysia.
 • Pengesahan pemaju sekiranya Hakmilik Individu/Strata masih belum dikeluarkan bagi kes penyerahan hak.
 • Kerja ubahsuai rumah hanya boleh dimulakan setelah mendapat surat kelulusan pinjaman dan tidak dibenarkan membuat perubahan kepada pelan asal dan spesifikasi kerja ubahsuai.
 • Senarai kerja ubahsuai yang tidak dibenarkan adalah seperti berikut:
  • Preliminaries seperti kos Juru Perunding (penyeliaan dan penyelarasan kerja ubahsuai), kos Pihak Berkuasa Tempatan, kos penyediaan pelan bangunan dan insurans pekerja dan bangunan.
  • Aksesori/ peralatan seperti alat pendingin hawa termasuk bekas/alas alat pendingin hawa(tray for aircond), pemancar penyiaran dan peralatan berkaitan, peralatan elektrik/alat penyedut asap/habuk, solar dan turbine, dapur gas, perhiasan rumah, perabot rumah mudah alih, perabot jenis ‘build in’, menukar syiling, cornice dan dome, menambahkan lampu, alatan telekomunikasi dan teknologi, anjung kereta kecuali ia dibuat bersama penambahan keluasan bangunan, pagar kecuali dibuat bersama penambahan keluasan bangunan, awning dan menukar permukaan lantai yang sedia ada.
  • Laman dan landskap seperti kolam renang, kolam ikan, gazebo/pergola, rumput dan parkir berasingan.

Untuk pemohon yang ingin membeli rumah kedai, berikut adalah beberapa syarat yang perlu diteliti:

P7220715-1

 1. Rumah kedai yang ingin dibeli mempunyai ciri-ciri kediaman seperti bilik tidur, dapur, ruang tamu dan bilik air.
 2. Sekurang-kurangnya mempunyai 2 bilik tidur dan melampirkan pelan tapak rumah kedai tersebut.

 

 


Carta alir memohon pembiayaan gov loan -LPPSA (Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam)

type-your-title-here

Carta alir proses pinjaman gov loan –  LPPSA (Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam).

carta-alir

Carta alir proses lebihan baki kredit dalam LPPSA (Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam).

carta_alir_baki_kredit

Kesimpulan

 • Untuk memudahkan urusan permohonan pinjaman, peminjam digalakkan untuk mematuhi syarat-syarat pinjaman LPPSA, kelayakan, peguam.
 • Ikuti carta alir yang pihak di sediakan, semoga info di atas dapat membantu memudahkan urusan anda. Sekian

Nota:

BPPP (Bahagian Pinjaman Perumahan Perbendaharaan) kini dikenali sebagai LPPSA (Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam)

Bantulah kami untuk memajukan dan memberikan impak besar dalam syarikat ini.

poster_from_postermywall (1)


PAUTAN

Slider not found

*PENAFIAN:

MOHD ELAM & PARTNER MANAGEMENT SERVICES tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan/kehilangan yang dialami disebabkan oleh penggunaan maklumat dalam laman web ini.  Artikel ini adalah sekadar panduan kasar yang berdasarkan senarai rujukan dibawah.  Jika ada percanggahan, rujukan maklumat adalah mengikut agensi yang berkaitan. Semua maklumat yang dipaparkan adalah benar dan betul pada tarikh dan masa diterbitkan dan tertakluk kepada pindaan dari masa ke masa.


Rujukan:

Disediakan oleh:

 1. Faraintan Syahida Bte Northani / Politeknik Nilai / Negeri Sembilan / Oktober 2014
 2. Farhana Binti Ariffin / UPSI / Perak / Disember 2014
 3. Mohammad Ikhmal Bin Jafpree / PMK / Melaka / November 2015

Disemak Oleh: Mohd Elam Bin Mohamed


Kami mengalu-alukan kunjungan anda, sila klik link-link panduan di bawah :

Link-link yang berkaitan dan mungkin dapat membantu anda menyelesaikan persoalan -persoalan yang bermain di minda anda  dan mungkin memberi lebih maklumat kepada anda.

http://mohdelam.com/mortgage/insurans/pilih-et/
http://mohdelam.com/mortgage/insurans/pilih-tm/


Anda boleh klik link youtube di bawah untuk mengetahui tentang perkhidmatan yang kami tawarkan..

download

Perkhidmatan Kami di LPPSA (Version  1) Panduan
Permohonan Pinjaman Perumahan (SPPB)
Pemilihan Peguam : Pinjaman Perumahan Perbendaharaan
Pinjaman Perumahan Kedua Bahagian Pinjaman Perumahan

294 Responses to SYARAT PINJAMAN GOV LOAN

 1. N says:

  Assalam admin…mohon pencerahan
  Sy telah jual rumah pertama…kemudian loan rumah pertama dgn lppsa telah selesai…saya dalam proses membeli rumah kali kedua dan dlm proses loan lppsa….ape yg sy faham loan rumah kedua adalah pinjaman kelayakan mengikut gaji terkini akan ditolak dgn loan pertama sebelum ini…rumah kedua ni harga anggaran rm265k, anggaran sebenar saya layak pinjam rm400k…bermakna..lebih rendah
  .. .umur saya 38…berapakah anggaran bayaran bulanan saya nanti dalam sebulan dalam tempoh yg maksimum bayar balik loan lppsa?
  Terima kasih admin
  Nora
  Nora

 2. Diah says:

  Assalamualaikum.. Sy pernah mmbuat pinjaman LPPSA sebanyak rm96k..sy telah menyelesaikn pinjaman tersebut. Jika sy ingin mmbuat pinjaman kedua, berapakah kelayakan pinjaman sy? Kelayakan sy kini rm 270k.Tq

 3. rosliza says:

  salam.. saya mempunyai sebidang tanah atas nama sendiri yg dibeli melalui pinjaman peribadi.. bolehkah saya membuat pinjaman melalui LPPSA untuk membina rumah di atas tanah tersebut? kelayakan saya boleh menampung kos 2 buah rumah.. bolehkah saya berbuat demikian? minta pandangan dan pendapat tuan krn saya ingin membina rumah sendiri dan rumah untuk org tua saya.. terima kasih

 4. Zul says:

  Salam. Saya berhasrat untuk membeli rumah menggunakan pinjaman perumahan. Dan jika saya ingin menjual semula rumah tersebut sebelum 5 tahun. Berapa peratus ckht yang dikenakan?

 5. Halimatul says:

  Salam.. saya nak tanya adakah saya layak untuk membuat pinjaman perumahan.. gaji pokok + elaun saya adalah rm4700.. manakala gaji bersih saya adalah 2100.. nilai anggaran bayaran balik pinjaman saya setiap bulan adalah rm1700.. balance gaji saya rm300..adakah saya layak tuk memohon pinjaman kerajaan

 6. Fara says:

  Assalamualaikum..saya ingin membeli teres dalam pembinan.kelayakan loan LPPSA 340k…tapi saya ade potongan angkasa Rm1450 lagi 5 tahun settle…setelah dikira jumlah potongan angkasa yang akan dibuat + loan LPPSA balance gaji saya Rm200 ++…luluskah pinjaman LPPSA saya @ bergantung kepada majikan…sebab saya sudah ada apartment buat loan bank…ingat nak sewa apartment tu kerana ia berdekatan dengan MRT jadi saya ade income lain dengan menyewa apartment itu.

 7. Awie says:

  Assalammualaikum W.B.T,

  Saya ingin bertanya dan meminta pandangan tuan. Saya dan isteri dalam proses untuk membeli rumah (rumah pertama) dalam pembinaan dengan membuat pinjaman bersama. Soalannya;

  1.) saya & isteri telah sain SNP dengan peguam dan dalam proses menunggu setem dimatikan. Tuan sarankan saya & isteri mengisi bersama-sama peguam di pejabatnya @ kami isi sendiri di rumah?

  2.) rumah kami berharga RM 343,000.00. Adakah jumlah tersebut perlu dinyatakan bagi setiap borang online LPPSA kami atau kami perlu bahagi dua siap2 (RM 171,500) untuk jumlah permohonan? adakah jumlah permohonan mengikut percent mengikut jumlah gaji; contohnya saya potong 60%, dan isteri saya 40%?

  Terima kasih tuan.

  • admin says:

   Wasalam,

   1) Saya sarankan encik sign bersama – sama peguam.

   2) Encik perlu bahagikan nilai penuh rumah tersebut di dalam borang online. Hanya nyatakan jumlah pinjaman setiap individu.

 8. Akmal says:

  Salam admin…sy beli rumah dgan pinjman peribadi…skrg sy brcadang untuk buat rnovation dgn lppsa…apa pd pndgan admin?

 9. Khairul says:

  Salam admin…sy berhasrat utk ubahsuai rumah sedia ada .. sy cuma nak ubahsuai dinding papan kpd batu,menukar lantai,siling dan menambah bilik..adakah pinjaman lppsa akan lulus?

  • admin says:

   Wasalam, encik boleh membuat pinjaman utk ubahsuai rumah jika rumah encik sebelum ini dibeli menggunakan pinjman kerajaan & sudah melebihi 5tahun.

 10. Reena says:

  Bolehkah saya membuat loan dr lppsa sebanyak rm285k sedangkan nilai rumah rm272k ?

 11. nora says:

  Berapa tahun yang diperlukan untuk saya membuat pinjaman membina rumah diatas tanah sendiri selepas saya telah diluluskan pinjaman membeli tanah untuk membuat rumah?

  • admin says:

   Selepas loan untuk membeli tanah telah lulus & pemotongan bulanan telah berlaku. Encik sudah boleh mula mohon loan utk membina rumah di atas tanah tersebut.

 12. amaluddin says:

  assalamualaikum tuan, saya ada membeli tanah lot menggunakan loan gov, bolehkah saya membuat pinjaman melalui bank untuk membina rumah diatas tanah tersebut.

 13. Moha Khairul Noor bin Abdul Karim says:

  Assalamualaikum Tuan..mcm cara nk tukar dari loan rumah bank ke loan rumah kerajaan..loan rumah pakai dua nama saya swasta isteri kerajaan..

 14. shah says:

  Assalam tuan… saya ingin bertanya… jika baki gaji bersih adalah sebnyak rm5000 selepas tolak semua komitmen yang tdapat pada payslip, agak2 berapa byk jumlah pinjaman yang layak diluluskan oleh LPPSA? Adakah jumlah kelulusan keseluruhan termsuk dengan MRTT? Saya bkerja di bwh badan berkanun kerajaan dan skim kwsp. Baki tempoh perjawatan sebelum bersara adalah 22 tahun. Dan bagaimana pulak bagi perkiraan ABB? Berapa jumlah bulanan yang perlu saya bayar?

 15. Nurul says:

  Assalamualaikum.. Maaf nak bertanya. Ap maksudnya baki pendapatan tidak kurang rm200 mangambil kira potongan bulanan yg tertera dlm gaji.. Misalnya gaji kasar sy rm6800, dan jumlah potongan dlm slip gaji rm2000, adakah sy layak memohon?

  • admin says:

   Wsalam, maksud tidak kurang rm200 tersebut ialah selepas potongan bulanan pinjaman perumahan, gaji bersih encik masih lagi ada rm200 di dalam slip gaji. Contoh gaji kasar encik rm1000 dan potongan bulanan maksimum yang layak adalah rm800.

 16. RA says:

  salam,

  kalau saya bekerja di PERKESO, adakah saya layak memohon LPPSA?

 17. roazfazreen azlan says:

  salam. bolehkah jual semula rumah sub-sale yg dibeli menggunakan pinjaman kerajaan pada tahun 2010? adakah kena tunggu selepas 10 tahun baru boleh dijual?

  • admin says:

   wsalam, tidak perlu tunggu sehingga 10tahun, jika jual selepas 5tahun, encik tidak dikenakan cukai CHKT. encik boleh jual rumah tersebut.

 18. Mohd Khirnizan bin Mohd Hairi says:

  AsSalam… isteri ada buat pinjaman dengan kerajaan utk pembelian tanah untuk pertanian. Tapi kami nak tukar syarat nyata dalam geran tersebut. Tanaman kelapa kepada kelapa sawit. Kami dah berurusan dengan pejabat tanah dan pejabat pertanian berkaitan tukar syarat nyata tersebut. Namun pejabat tanah menyatakan memerlukan geran asal untuk dilakukan pindaan syarat nyata tersebut. Mohon bantuan tuan nombor yang kami perlu hubungi berkaitan perkara ini. Terima kasih atas bantuan.

  • admin says:

   Pusat Panggilan Utama : 03 – 8880 1600
   WAKTU OPERASI LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM (LPPSA) :

   PUSAT PANGGILAN
   ISNIN HINGGA KHAMIS
   JAM 8.00 PAGI – 5.30 PETANG
   (Waktu Rehat : Pusat Panggilan BEROPERASI)
   JUMAAT
   JAM 8.00 PAGI – 5.30 PETANG
   (Waktu Rehat : DITUTUP Jam 12.30 tengahari – 2.30 petang)
   ** Untuk Makluman, Talian Pusat Panggilan Sangat Sibuk Pada Jam 10.00 Pagi Sehingga 1.00 Petang Dan
   2.30 Petang Sehingga 4.00 Petang. Oleh Itu LPPSA Menggalakkan Panggilan Dibuat Di Luar Waktu Sibuk

 19. Sara says:

  Salam admin….sy dlm proses beli tanah kurnia..boleh kah sy membuat loan rumah utk membuat rumah di atas tanah kurnia tersebut?dokumen yg diperlukan utk permohonan loan perumahan di tanah tersebut apa ye.terima.kasih

 20. Nur says:

  Salam. Saya ada pertanyaan
  1. apakah maksud ABB tidak melebihi 60% dari gaji pokok + elaun tetap? Komitmen dalam payslip tidak diambil kira sekiranya bayaran balik rumah kurang dari 60%?
  Mohon.pencerahan.

  Terima kasih.

  • admin says:

   Salam. ABB(Anggaran Bayaran Balik) dikira berdasarkan (Gaji Pokok+Elaun tetap)x60% untuk pinjaman pertama. Komitmen tak diambil kira. Yang penting gaji bersih tak kurang rm200 selepas tolak ABB pinjaman LPPSA.

 21. amin says:

  assalamualikum..saya seorang p.awam,kalau gaji bersih cuma RM1001.90 DAPAT TAK BUAT LOAN kerajaan…

 22. precious ovia says:

  Halo,
  Ini adalah untuk memaklumkan kepada orang ramai bahawa Puan Precious Ovia, pemberi pinjaman pinjaman swasta telah membuka peluang kewangan untuk semua orang yang memerlukan apa-apa bantuan kewangan. Kami memberi pinjaman pada kadar faedah 2% kepada individu, firma dan syarikat di bawah terma dan syarat yang jelas dan difahami. Hubungi kami hari ini melalui e-mel di: (preciousovia39@gmail.com)

 23. Kak Pah says:

  Saya telah membuat pinjaman pertama melalui bpp sebanyak rm200k, pinjaman masih berjalan tetapi kelayakan pinjaman saya masih berbaki rm450,000. Bolehkah saya membuat pinjaman kedua untuk membeli rumah lain tanpa melangsaikan baki pinjaman pertama?

  • admin says:

   Tidak boleh kecuali pinjaman pertama Puan adalah membeli tanah dan Puan masih lagi boleh memohon pinjaman untuk membina tanah diatas tanah tersebut dalam 1 kelayakan.

 24. mohd nazaruddin hamzah says:

  Assalamualaikum..sy telah menjual rumah yg sy beli dengan loan kerajaan. Pihak bank pembeli telah membuat penyelesaian penuh terhadap hutang hartanah tersebut. Jadi sy ingin bertanya d sini. Berapa lamakah tempoh utk saya dapatkan duit hasil jualan rmh sy tersebut? Apakah proses seterusnya yg akan dibuat oleh LPPPSA selepas menerima penyelesaian penuh hutang pinjaman perumahan sy tersebut?

 25. ida says:

  salam..sy gov servant selama 1thn 4 bln dan baru je lulus exam jpa..tp masih belum dpt surat pengesahan jawatan..boleh x sy apply loan kjaan utk rumah 2nd hand.

  tq.

 26. farhan says:

  salam admin.. kalau gaji saya rm 2425 selepas potongan rm1200 bole ka buat pinjaman perumahan berharga rm100,000.00.. kalau dalam payslip ada potongan kuarters dikira sekali ke tak..

  • admin says:

   Wassalam. Kelayakan dikira berdasarkan gaji pokok dan elaun tetap. Boleh rujuk jadual kelayakan atau whatsapp slip gaji terkini kpd admin utk semak anggaran kelayakan.
   0137474041-Sue

 27. Mohd says:

  Salam tuan .
  Gaji pokok rm 2000
  Gaji pokok + elaun rm 3080
  Potongan dlm pay slip rm 1800
  Gaji bersih rm 1280
  Umur 26
  Saya nak buat pinjaman kerajann untuk membeli tanah
  Harga tanah rm 100k …layak ke saya untuk membuat pinjaman…dan boleh ke baki pinjaman bayar loan peribadi…tq.

  • admin says:

   Wassalam.

   Anggaran Kelayakan Pinjaman LPPSA

   Loan: 100k
   Bulanan/installment: rm490+-
   Tempoh ikat max./tenure: 30 tahun
   Max loan: 340k

   *Tertakluk kepada Ketua Jabatan anda*

 28. HENRIETTA FERNANDO says:

  Halo,

  Adakah anda sedang mencari pinjaman? Pinjaman peribadi, pinjaman rumah, pinjaman kereta, pinjaman pelajar, pinjaman penyatuan hutang dan lain-lain jenis pinjaman. Adakah anda telah dinafikan pinjaman oleh bank atau institusi kewangan atas sebarang sebab? Cari tidak lebih lagi kerana kami berada di sini untuk membantu anda dari segi kewangan. Kami menawarkan pinjaman yang dijamin kepada perniagaan dan individu dalam kadar faedah yang rendah dan kadar faedah yang berpatutan sebanyak 2%. Sekiranya berminat, e-mel kepada kami hari ini untuk memohon dan mendapatkan pinjaman segera.
  Tiada cek kredit diperlukan, 100% dijamin.

  E-mel kami: (henriettafernandoloanfirm@gmail.com)

 29. Marzuki says:

  Salam.. Bolehkan sy mohon pinjaman ni untuk beli tanah pertanian seluas 6 ekar?

 30. muhammad adam says:

  slm admin.sy bkerja sebagai penjawat awam dlm pdrm. sy telah membuat loan peribadi sebanyak 60%. gaji pokok rm 1991..elaun rm 1085. potongan rm 1789 (termasuk loan peribadi) = gaji bersih rm 1287…soalan saya layak ke saya untuk membuat pinjaman kerajaan dan berapakah jumlah yang saya layak..kerana saya telah membuat pinjaman peribadi sebanyak 60%. ?..tq

  • admin says:

   Wassalam. Untuk kira kelayakan, admin perlu semak melalui 3 bulan slip gaji anda. Boleh whtsapp slip gaji ke admin : 0137474041

 31. Lina says:

  assalamualaikum…
  saya berminat untuk membeli tanah pertanian dalam 3 ekar. Adakah saya boleh buat pinjaman tersebut? Jenis pinjaman manakah yang patut saya buat?

  • admin says:

   Wassalam boleh whatsapp admin dulu untuk semak kelayakan pinjaman – 0137474041(Sue). Keluasan tanah tak ada masalah.

 32. Ivy says:

  Bagaimana untuk membuat pinjaman gov untuk membeli rumah yg di jual oleh pemilik rumah dgn erti lain rumah second hand?

  • admin says:

   1. Semak kelayakan pinjaman. Boleh hubungi admin di 0137474041 – Puan sue.
   2. Sediakan bayaran deposit (ditentukan owner)
   3. Lantik peguam . Sediakan kos guaman (2-3% drpd harga rumah)
   4. Sediakan dokumen2 yang diperlukan untuk mohon pinjaman kerajaan (rujuk senarai semak)

 33. Annie says:

  Bagaimana jika tanah nama ibu bapa tetapi loan bina rumah nama sendiri?

  • admin says:

   Tanah perlu atas nama pemohon atau bersama pasangan sahaja jika mahu bina rumah atas tanah tersebut menggunakan loan kerajaan.

 34. xx says:

  Assalamualaikum, saya bercadang untuk membeli rumah yang saya duduki sekarang. Rumah ini telah habis bayar dan atas nama ayah. Selepas ayah meninggal, rumah ini difaraidkan kepada adik beradik. Sekarang, adik beradik telah bersetuju untuk menjual rumah ini pada saya dengan harga 250k.

  1) Bolehkah pinjam dibuat untuk membeli rumah tersebut?
  2) Bagaimanakah proses untuk membuat pinjaman

  • admin says:

   Wassalam.
   1. Tak ada masalah untuk jual beli rumah tersebut jika tiada ‘sekatan’ jual beli (rujuk geran)
   2. Lantik peguam untuk urusan perjanjian dan permohonan pinjaman. Kos guaman dalam 2-3% drpd harga rumah

 35. Rashid Hasan says:

  Macamana cara kalau rumah loan kerajaan nak buat pinjaman semula ke bank

  • admin says:

   1. Dapatkan penyata baki hutang pinjaman LPPSA 6 bulan ke hadapan
   2. Lantik lawyer untuk uruskan proses permohonan anda.

 36. Shukor Hashim says:

  Bagaimana cara2 untuk Saya membeli tanah dgn membuat pinjaman kerajaan. Geran tanah mpunyai 9 nama/bahagian. Sy ingin membeli drp 1 penama. Tanah ini adalah sebahagian drp tanah pusaka di kampung yg ingin di jual. Terima kasih du atas bantuan dan panduan tuan

  • admin says:

   Pembelian tanah melalui loan kerajaan hanya boleh diaplikasikan untuk 1 lot tanah sahaja dan perlu mempunyai persetujuan semua penama utk lot tanah tersebut.

 37. anita jones says:

  Halo,
  Ini adalah untuk memberitahu orang ramai bahawa Puan Anita Jones, pemberi pinjaman pinjaman swasta telah membuka peluang kewangan untuk semua orang yang memerlukan apa-apa bantuan kewangan. Kami memberi pinjaman pada kadar faedah 2% kepada individu, firma dan syarikat di bawah terma dan syarat yang jelas dan difahami. Hubungi kami hari ini melalui e-mel di: (anitajones154@gmail.com)

 38. Shafizul Aimi bin Mat Saffar says:

  Assalam admin..sya bercadang utk membeli tanah lot sekitar 80k dan seterusnya membina kediaman atas tanah tersebut.
  1.Bagaimana proses utk buat pinjaman?
  2.Kelayakan pinjaman?

  • admin says:

   Wassalam.
   1. Lantik peguam untuk urusan pinjaman beli tanah (jenis 4).
   2. Apabila pinjaman sudah lulus dan LPSPA sudah membuat potongan gaji sebagai bayaran balik,
   boleh mohon untuk pinjaman jenis 6 untuk bina rumah atas tanah tersebut.

   Kedua2 pinjaman tersebut tertakluk kepada satu pinjaman sahaja bermaksud kelayakan pinjaman dibahagi2kan mengikut jumlah pinjaman.

 39. Biha says:

  Salam.saya nak bertanya, kelayakan pinjaman saya ada rm340.000..tetapi di dalam snp harga rumah saya ialah rm345,800..developer beri rebat sebanyak 9% dan saya bayar deposit 1%.jadi baki 90% ialah rm 311220

  Soalan saya: berapakah amaun pinjaman dipohon yang perlu dimasukkan sewaktu mengisi borang online lppsa?adakah harga yang tertulis dalam snp?atau baki pinjaman tersebut setelah ditolak rebat dan diposit?

  • admin says:

   Salam . Amaun pinjaman bergantung kepada berapa pinjaman yang anda nak mohon. Selagi tidak melebihi harga jualan rumah tersebut dan anda mampu untuk
   membayar ansuran bulanan. Tak ada masalah jika anda tidak applu full loan harga jualan dan boleh apply pinjaman mengikut baki selepas tolak deposit dan rebat.

 40. nizal says:

  assalamualaikum
  ayah saya nak jual tanah kat saya
  bolehkah saya up harga tanah ikut kelayakan saya untuk saya bina rumah di tanah tersebut menggunakan loan lppsa

  • admin says:

   Wassalam. Boleh selagi kelayakan pinjaman encik tidak melebihi market value tanah tersebut. Boleh rujuk Jabatan Penilaian terdekat
   untuk semakan market value.

 41. hairi says:

  as salam admint. sy bekerja kakitangan kerjaan. nama saya telah lama di senarai hitam berkenaan kereta org pakai nama saya sebelum bekerja. jd skrg boleh tak saya memohon pinjaman perumahan kerjaan.

 42. izhar says:

  salam admin, downpayment kena bayar dahulu ke kepada developer untuk perumahan yg dlm proses pembinaan untuk kita mendapatkan S&P

 43. Hilal Izwan says:

  Salam admin…biasenye tempoh brape lme proses pembelian tanah lot oleh kakitangan kerajaan??

  • admin says:

   Wslm.. proses kelulusan ambil masa 7-14hari jika semua dokumen lengkap. Proses cagaran dan pindahmilik pula boleh ambil masa 3-4 bulan.

 44. faizal says:

  Aslm admin..
  boleh tanah lot dibuat rumah kedai dgn loan kerajaan?

  • admin says:

   Wassalam. Tak ada kepastian dalam pekeliling LPPSA mengenai perkara tu. Boleh hubungi directi line LPPSA untuk maklumat lanjut. 0388801600

 45. Su says:

  Adakah jumlah potongan diambil kira dlm 60% potongan gaji..

  Apa maksud ABB tidak lebih 60% gaji tetap+elaun. Yg ni setelah ditolak jumlah pinjaman@komitmen lain atau belum.

  Terima kasih

  • admin says:

   Segala kelayakan hanya berdasarkan slip gaji terkini. Tak rujuk komitmen di luar slip. ABB tak lebih 60% gaji tetap+elaun tak tolak komitmen lain. Tapi pastikan selepas ditolak gaji bersih.. baki gaji bersih terbaru selepas sitolak ABB ialah tak kurang daripada rm200. Jika masih tak jelas boleh hubungi admin; Sue- 0137474041

 46. Wan says:

  Salam tn… kalau buat gov loan utk settle hutang bank boleh ke? Klu boleh bagaimana caranya?

 47. Zamri says:

  Assalamualaikum

  Bolehkah memohon loan lppsa untuk buat rumah diatas tanah sendiri dimana geran tanah masih lagi status hak milik sementara

  • admin says:

   Wassalam en.zamri. Boleh tiada masalah. Lantik lawyer yang berdekatan harta yang boleh bantu menguruskan permohonan pinjaman anda.

 48. Syakir says:

  Aslmkum, saya hendak membina rumah tapi tiada tanah lagi. Jadi saya hendak membeli tanah dan membuat rumah. Namun kebanyakan tanah sekarang adalah tanah lot rumah yg berangkai/ pecahan² lot. Bolehkah saya beli tanah yg mcm ini??😊

  • admin says:

   Wslm.. boleh beli semua jenis tanah kecuali jenis tanah berangkai. Jika tanah ada sekatan/kaveat, perlu minta kebenaran daripada pejabat tanah terlebih dahulu. Lantik peguam untuk urusan permohonan loan

 49. Sam says:

  Boleh ke sy membeli tanah pertanian stgh ekar? Dan menukar status tanah tersebut kepade bangunan selepas pinjaman diluluskan?

 50. Ojah Yazid says:

  Saya nak beli hartanah lelong lppsa.. dengar lambat skrg lppsa approved. betui ka?
  Takut plak kena penalty.. but patutnya all ok la kan..

  Brp ya fee.. hartanah tu dalam rm150K shj. yg syarat2 lain sy layak rasanya.

  • admin says:

   Kelambatan boleh berlaku daripada salah satu pihak yang terlibat samada daripada pemohon, penjual, peguam, LPPSA atau pejabat tanah yang menyediakan dokumen.
   Pemohon boleh follow up dgn peguam dan LPPSA bagi memastikan semua perkara berjalan lancar.

 51. diana hasslinda says:

  Salam…saya penjawat awam dan ingin memohon pinjaman untuk membina rumah diatas tanah sendiri…bolehkh saya memohon kerana tempoh perkhidmatan saya ada dalam 20 thn lg…

 52. christopher. says:

  bos.. sy dh mohon pinjaman lppsa. tp kna kuiri “salinan perjanjian jualbeli yang telah dimatikan duti setem” apa maksud tu bos?

 53. ROZAIRI says:

  Assamualaikum tuan..sy nk tahu,macam mana nk pecah lot tanah yg masih dalam pinjaman kerajaan?

 54. pakcu says:

  Assalamualaikum, Salam sejahtera tuan, saya memiliki tanah pertanian yang ditanam getah 3ekar dan merancang untuk pecah lot tanah dari sebahagian kecil yang tiada tanaman seluas 0.2 ekar ke status bangunan..boleh kah saya memohon pinjaman bank atau dari Epf untuk pecah lot tanah sendiri?

  • admin says:

   Wsalam, encik perlu rujuk peguam berkenaan dgn hal tersebut. Untuk cadangan peguam boleh hubungi careline kami – 019 669 2728

 55. shahril says:

  Assalammualikum..sy nak tanya jika ingin membina rumah di atas tanah sendiri..tetapi di dalam geran mempunyai empat penama yang belum dipecahkan..adakah layak untuk membuat pinjaman perumahan ini..jika layak apa prosuder yang perlu di lakukan..terima kasih

  • admin says:

   Wsalam, tidak boleh kecuali nama suami isteri / anak, ibu & ayah. Nama adik beradik tidak boleh, encik perlu jadikan geran tersebut nama encik sahaja jika nama bersama adik beradik.

 56. Ahmad Zununu says:

  Assalamualaikum…
  Saya sudah membuat pinjaman pertama dan sudah selesai membayarnya. Jika saya ingin membuat pinjaman kedua dari baki pinjaman dengan membeli tanah dan seterusnya buat rumah, adakah saya masih berkelayakkan?
  Terima kasih

  • admin says:

   Wassalam. Tak ada masalah jika jumlah yg ingin dipohon sesuai dgn kelayakan pinjaman kedua anda. Pinjaman kedua tertakluk kepada anggaran bayaran balik tidak lebih 50% drpd gaji pokok + elaun tetap dan baki pinjaman pertama anda.

 57. Hadi says:

  Salam sejahtera.

  Adakah selepas kelulusan diberi dan cek telah dikeluarkan dan dibayar terus ke pemaju, jumlah hutang akan masuk ke rekod ccris BNM?

  • admin says:

   Tidak. Potongan gaji akan bermula dalam tempoh 5-18bulan daripada tarikh sign surat setuju terima. Pinjaman LPPSA tak ada kaitan dgn ccris atau ctos.

 58. Norita Bt Sulaiman says:

  Salam sejahtera,
  Bagaimana jumlah pinjaman yg dipohon dikurangkan oleh penilaian dan kami ingin membuat rayuan supaya dapat menambah semula jumlah pinjaman kerana terdapat sedikit kemusykilan cara pengiraan dari penilaian (permohonan asal rm160k keulusan yg diterima hny rm73k shj)

  • admin says:

   Salam sejahtera.
   1. Buat surat kepada Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta (JPPH) untuk mempertimbangkan semula penilaian.
   2. Sertakan dokumen lampiran seperti ringkasan positif mengenai material dan kondisi hartanah tersebut (maklumat ringkas & gambar2 hartanah)

   Harap membantu. TQ

 59. lin says:

  saya penjawat awam yang mempunyai rekod ccris dan ctos akibat menjadi penjamin. layakkah saya memohon pinjaman perumahan LPPSA?

 60. Yuzi says:

  Salam…pemijam lppsa..legal fees harus dibayar sendiri atau lppsatanggung?

 61. Nusa says:

  Salam sejahtera,

  Jika ingin membuat pinjaman, adakah pinjaman bank(loan kereta) diambil kira?

 62. nurzailin says:

  assalamualaikum.. maaf saya ingin bertanye jika gaji bersih hanya tinggal rm 925.00
  bolehkah membeli rumah dengan harga rm 190000.00? dan macam mana nak kira 60% daripada gaji hakiki kita ye..harap pihak tuan/puan dapat membantu saya..terima kasih

 63. Azrul says:

  Assalam.
  Sy telah membuat pinjaman perumahan pertama. Baki dlm rm100k. Boleh kah dan Bagaimana utk sy memohon pinjaman membeli tanah utk membina rumah?

 64. Aaa says:

  Assalamualaikum saya nak Tanya beberapa soalan. Gaji sya Rm1776.08, elaun rm760, jumlah tolakan Dlam payslip 630.
  Saya sudah beli rumah pertama pakai loan bank sebyk rm100k. Tolakan Bayaran tidak masuk dlm payslip.Sya hendak Jual rumah tersebut Dan hendak beli rumah lain harga 240k. Dengan menggunakan loan kerajaan. Bolehkah?
  Bolehkah sya beli rumah guna separuh loan kerajaan guna nama saya Dan combine loan bank guna nama suami?

 65. ahmad says:

  Salam Sejahtera,

  Saya penjawat awam yang layak membuat pinjaman LPPSA sebanyak RM280,000. Jika saya membeli rumah subsale berharga RM230,000. Saya membayar 10% (RM23,000) kepada penjual (peguam) semasa sign S&P. Selepas sign S&P itu baru saya boleh memohon pinjaman LPPSA.
  Adakah saya boleh memohon pinjaman 100% = RM230,000 dan akan mendapat semula pendahuluan 10% = RM23,000 tersebut?
  Nota : Di peringkat valuation JPPH, nilaiannya hartanah tersebut adalah RM230,000.

  • admin says:

   Salam sejahtera. Kelulusan pinjaman berdasarkan jumlah pinjaman dimohon, market value JPPH dan kelayakan anda. LPPSA akan luluskan mengikut amaun yg terendah.
   Jika valuation JPPH ialah 230k sama seperti harga jualan rumah, jadi LPPSA akan luluskan 230k. Duit pendahuluan akan dapat semula dan dibayar melalui pemegang amanah
   iaitu peguam. Pastikan perkara tersebut tercatat dalam S&P anda.

 66. suria says:

  Salam Sejahtera,

  Saya penjawat awam dan ingin memohon pinjaman LPPSA, bolehkah saya masukkan nama suami (bekerja swasta) dalam perjanjian S&P.
  dan apakan syarat-syaratnya

 67. suria says:

  Salam Sejahtera,

  adakah peminjam ptptn yang mempunyai bayaran tertunggak layak memohon pinjaman LPPSA

 68. ainina says:

  Salam,

  Adakah peminjam ptptn (CCRIS) layak meminjam daripada LPPSA

 69. Nazri says:

  Salam sejahtera.soalan saya ialah,berapa lamakah kita dapat mengetahui keputusan permohonan rayuan loan goverment?ia telah membuat permohonan rayuan pada awal bulan march.sekian,terima kasih

 70. Mimi says:

  Salam tuan bagaimanakah sekiranya nama sy telah disenarai hitam oleh pihak bank tetapi sy mendapat tawaran membeli rumah prima.bolehkah sy membuat permohonan bawah lppsa..sy adalah penjawat awam yg telah dah dlm khidmat..trime kasih

 71. Nazri says:

  Assalamualaikum.saya mempunyai soalan iaitu..berapa lamakah proses permohonan rayuan .setelah loan nya hnya lulus 100k..ia telah membuat rayuan untk memohon lebihan loan setelah lulus..ia tidak menandatangani surat terima persetujuan dr lppsa sebanyak 100k..

 72. mimi suraya anuar says:

  salam,
  sy nak tanya nama sy dah blacklisted oleh bank kerana mnjadi pnjamin untuk loan kereta 10 tahun lepas. sy telah mendapat tawaran rumah prima rm150000.sy merupakan penjawat awam dan dah disahkan perkhidmatan..masih bolehkah saya membeli rumah tersebut di away LPPSA

  terima kasih

 73. Rosniza Othman says:

  Assalam…pertanyaan sy…jika ingin refinance dr bank kpd lppsa boleh atau tidak…jika boleh bagaimana..?

 74. shafiq says:

  Assalammualaikum
  Soalan 1. Adakah pihak tuan pernah membantu menguruskan penjualan rumah dimana pemilik merupakan peminjam LPPSA. Usia pinjaman baru 5 tahun sahaja?
  Soalan 2. Sekiranya pernah seperti soalan 1, bagaimanakah proses tersebut.

  Sekian, terima kasih

  • admin says:

   Wasalam, kami berpengalaman untuk urusan permohonan gov loan sahaja. Jika tuan perlukan bantuan berkenaan permohonan gov loan, Boleh rujuk admin di 0176872668

 75. Nazri says:

  Assalamualaikum.saya mempunyai 2 soalan.soalan 1,bolehkah pembeli membuat rayuan setelah loan nya lulus di bawah kadar yang ia mahukan.contohnya rumah berharga rm130k,ia mohon rm140k,tetapi loan nya lulus rm100k.surat kelulusan nya sudah keluar daripada LPPSA berjumlah rm100k.soalan 2.berapa lma kah proses yang diambil lppsa untuk menyalurkan wang kepada peguamnya(pembeli) setelah ia menerima surat kelulusan loan dari lppsa?…sekian terima kasih

  • admin says:

   Wasalam, untuk pengatuhan tn/pn, berdasarkan pengalaman LPPSA meluluskan permohonan berdasarkan nilaian semasa hartanah dimana ianya bergantung kepada kelayakan si pemohon. Tempoh biasa utk LPPSA buat pembayaran sekitar 3-6 bulan dari tarikh lulus pinjaman untuk kes subsale.

   • mohd says:

    assalamualikum Tuan. Terima kasih diatas perkongsian yang sangat membantu khususnya bagi peminjam/bakal para peminjam loan perumahan kerajaan. ada dua soalan yang saya ingin kemukakan (1) Berapa lamakah tempoh yang diberikan bagi memohon pinjaman loan kerajaan selepas perjanjian SPA ditandatangi? (2) Berapa lamakah tempoh LPPSA membuat pembayarah kepada DEVELOPER dari tarikh kelulusan pinjaman utk kes rumah baru?

   • admin says:

    Wasalam,
    1. Bergantung kepada urusan dokumentasi.
    2. Pembayaran dibuat berdasarkan peratusan kesiapan rumah.

    Bantuan urusan permohonan gov loan,, boleh berhubung dengan admin di 0176872668.

 76. ROHANI BT JAMIL AHMAD says:

  Salam. Saya telah membeli sebuah aprtment pada Nov 2004 menggunakan pinjaman perumahan kerajaan pertama. Potongan gaji setiap bulan apartment ini ialah RM478.67. Di samping itu, sy juga membeli sebuah rumah teres pada Feb 2010 menggunakan bank loan (Hong Leong Bank). Kini setelah 7 thn pembelian rumah teres ini, saya berhasrat utk memohon pinjaman kedua kerajaan utk menukar bank loan kpd pinjaman kerajaan bagi rumah teres yang saya beli ini. Adakah saya layak untuk memohon pinjaman kedua ini? Gaji pokok saya ialah RM5.630.00 dan elaun khidmat awam,elaun keraian dan elaun bantuan sara hidup ialah RM1,100.00

  • admin says:

   Wasalam, loan kedua boleh dipohon seletah selesai pinjaman loan pertama. Jika telah selesai, boleh berhubung dengan admin di 0176872668 untuk bantuan lanjut,

 77. KAMARUDY BIN KERAN says:

  Saya sudah membeli rumah dengan pinjaman dari kerajaan.Soalan saya ialah saya ingin membuat pengubahsuaian rumah saya melalui pinjaman kerajaan.Apa yang patut saya buat dan boleh tunjuk ajar cara untuk memohon.Terima kasih.

  • admin says:

   Salam, ya boleh untuk mohon Gov Loan utk renovation sekiranya telah melepasi tempo 5 tahun dari tarikh lulus pinjaman pertama. Bantuan lanjut hubungi admin di 0176872668

 78. ahmad says:

  salam… saya ingin bertanya… sebelum ini saya sudah membuat 2 pinjamn melalui bank untuk membeli 2 buah rumah… sekrang sy bercadang utk mmbeli rumah baru menggunakan lppsa… adakah kerajaan akan mengambil kira ccris/tanggungan saya walaupun tiada potongan dlm slip gaji?

  • admin says:

   Wasalam, LPPSA hanya ambil kira komitmen yang tertera dalam payslip sahaja. Bantuan lanjut hubungi admin di 0176872668

 79. Ana says:

  Salam dan selamat sejahtera,
  Saya ingin bertanya, adakah pihak LPPSA mengambil kira gaji hakiki termasuk elaun sahaja? Ini kerana, sy juga mempunyai pinjaman peribadi. Mohon penjelasan. Terima kasih.

  • admin says:

   Wasalam, komitmen akan dilihat sekiranya tidak melepasi syarat kelayakan 60% dari gaji hakiki + elaun. Bantuan kiraan kelayakan, boleh berhubung dengan admin di 0176872668

 80. Feez says:

  Saya membeli rumah dgn pinjaman bank.. bolehkah sy membuat renovation menggunakan loan kerajaan

 81. Wan pahang says:

  Salam sejahtera..saya ada sedikit kemusykilan di sini,saya telah memohon rumah ppa1m dan membuat pilihan 3 buah rumah,dan saya dapat email mengatakan saya di tawarkan salah satu daripada rumah tersebut.harga rumah rm245k,tetapi gaji saya hanya lah rm1829.90 gaji pokok+elauan..layakkah saya dapat rumah tersebut?

 82. Fitri says:

  Saya ada nak beli rumah apartment..rumah ni dah ada 2 owner.masuk saya pembeli no3.boleh tak saya nak buat loan kerajaan

 83. Mala says:

  Saya nak refinance rumah…tapi umah tu atas nama 3 org…blh ke?

 84. Azroy says:

  Boleh ka sy membuat pinjaman perumaham atas tanah lot geran besar

  • admin says:

   Salam, berdasarkan syarat yang dikeluarkan oleh LPPSA, bagi pembiayaan membina rumah, tanah tersebut mestilah merupakan hak milik penuh pemohon atau bersama pasangan.

 85. Ili Najlaa Hasim says:

  Bolehkah saya membeli rumah bapa mertua saya sendiri menggunakan pinjaman LPSSA? Ape yang perlu dilakukan?

 86. hamiza says:

  Saya hendak membeli rumah second hand dan penjual pula owner kedua. Seingat saya semasa BPP, saya x boleh mohon pinjaman utk rumah yg telah dibeli drp owner kedua, bagaimana dgn LPPSA?

  • admin says:

   Bergantung kepada situasi, sekiranya pemilik merupakan pembeli kedua tetapi telah dapat pemilikan penuh maka tiada masalah untuk mohon gov loan.

 87. NOR ROFIZAH JAMALUDDIN says:

  Assalamualaikum
  1. Bagi pinjaman jenis 4, bolehkah saya meminjam untuk membeli tanah sahaja? Rumah akan dibina sendiri (tanpa membuat pinjaman daripada LPPSA?)
  2. Adakah perlu geran ditukar kepada nama saya dahulu sebelum membuat permohonan pinjaman?

  Terima kasih

 88. aishah says:

  salam sejahtera..sy nak tanya..utk tahun 2017..mcm mane cara pengiraan lppsa..by step..

 89. fairuz says:

  assalamulaikum… maaf nk bertanya.. benar kah syarat lppsa skrg perlu serta kan surat pengesahan taraf berpencen… sedangkan sblm ni cukup hanya surat pengesahan jawatan sahaja.. untuk makluman sy baru berkhidmat 2tahun stgah sbg penjawat awam.. telah sah jawatan… baru2 ini sy ada submit dokumen kpd developer utk beli rumah.. pihak developer maklum sy xlepas utk bli rumah kerana tiada surat taraf berpencen.. surat berpencen dimaklumkan ketua jabatn akan dpt selepas 3thn bkhidmat…

 90. Fahmi says:

  Assalamualaikum tuan..
  Saya ada persoalan,pinjaman perumahan saya telah diluluskan pada 8/9/2016..sehingga kini lppsa telah pun membayar pemaju sebanyak 75%,saya ada terbaca dilaman web lppsa dimana bayaran balik akan bermula setelah bayaran kemajuan sebanyak 95% telah dikeluarkan( rmh dlm pembinaan). Ketika beli rumah ini telah siap 60%. Soalan saya, bilakah bermulanya potongan rumah? Adakah selepas byrn 95% dikeluarkn atau dua tahun atau sebaliknya tuan..terima kasih atas jwpn tuan.

  • admin says:

   Wasalam, di dalam perkeliling LPPSA, bayaran balik akn dibuat selepas 24 bulan dari tarikh lulus pinjaman atau selepas dapat kunci atau mana yang terdahulu.

 91. fung chai chai says:

  Salam sejahtera
  saya ingin bertanya, saya ingin meminjam wang melalui pinjaman kerajaan untuk membeli rumah. Soalannya:
  1. adakah pihak LPPSA akan mengambil kira pinjaman luar (bank ) saya ?
  2. rumah yang hendak dibeli adalah berharga RM300,000, baki gaji bersih saya ialah RM5134. saya akan pencen dalam tempoh 20 tahun kemudian. Layakkah saya meminjam wang daripada LPPSA?

  • admin says:

   Selamat sejahtera .
   Untuk makluman, LPPSA hanya ambil kira komitmen dalam penyata gaji sahaja, dan boleh untuk mohon rm300k sekiranya melepasi kelayakan. Bantuan lanjut hubungi admin di 0176872668 (ieta)

 92. atiqah says:

  Salam. Saya ingin bertanya mengenai pandangan dan nasihat. Saya telah diluluskan pinjaman dan lampiran e pun telah dihantar dimana telah ditandatangani pada 16/12/2016. Status Pinjaman juga telah bertukar kepada ‘AKTIF’. Namun yang demikian, atas faktor masalah peribadi saya ingin membatalkan pinjaman tersebut. Bagaimanakah prosedur pembatalan dan apa yang harus dilakukan? Saya telah mengemukakan kuiri kepada pihak lppsa bahawa apakah yg harus saya hadapi saya dikehendaki menjelaskan baki hutang insuran takaful yg telah dibayar mulai dari tarikh penerimaan borang e. Saya ingin bertanya pada pihak tuan juga adakah baki yang perlu saya jelaskan itu nilai nya tinggi? Cth jumlah insuran combine suami 9k lebih.kalau dikira daripada tarikh sign borang e shingga tarikh ini baru masuk 1 bulan.adakah saya perlu jelaskan nilai tempoh sebulan itu ataupun 9k lbh? Mohon nasihat pihak tuan kerana saya kebuntuan.

  • admin says:

   Wasalam, cara pembatalan hanya perlu hantar sahaja pembatalan pinjaman dan pihak LPPSA ak beri maklum balas berkaitan cara bayaran penalti. Penalti yg dikenakan biasnya 7% dari jumlah perlindungan.

 93. Azlan says:

  Assalam admin..nak tanya, jika sy ada beli tanah lot yg cuma ada perjanjian jual beli dgn tuan tanah dan surat aturcara amanah. Adakah boleh sy memohon pinjaman lppsa untuk membina rumah di atas tanah tersebut?

 94. rahmad says:

  assalam admin. Nak tanya.
  (1)Betulkah loan kerajaan tidak diluluskan jika rumah yang bakal dibeli itu rumah yang akan menjadi thirdhand di tangan pembeli. Maksudnya owner itu adalah pemilik yang kedua.

  (2) Loan kerajaan juga tak layak untuk apartment yang berusia 10 tahun lebih tpi tiada keluar strata? Mohon pencerahan segera tuan admin

 95. Ady says:

  Salam..nak tanya lppsa tgok komitmen luar x.. Contoh hutang kereta..

  • admin says:

   Wasalam, LPPSA hanya ambil kira komitmen dalam payslip sahaja. Bantuan permohonan LPPSA sehingga lulus, berhubung dengan admin 0176872668 (ieta)

 96. iera says:

  Salam,

  Boleh kah membuat permohonan pinjaman perumahan sektor awam sekiranya mempunyai hutang kredit kad?

 97. amir jaafar says:

  Bolehkah pinjaman diproses tanpa s&p.

 98. Rahimah says:

  Saya ingin membuat pinjaman rumah kos sederhana 139k (rumah kedua saya)
  Rumah pertama harga 25k dah habis bayar. Dulu buat pinjaman bank.
  Saya ingin buat pinjaman 90% dari harga rumah. Ada bank beritahu saya hanya layak buat pinjaman 70%.
  Saya tak mampu nak bayar deposit rumah 30%.
  Ada kah jalan penyelesaian utk saya?

 99. Nurul hassnah binti jusoh says:

  Salam sejahtera.saya ingin bertanya tentang proses loan perumahan kerajaan.berapa lamakah(anggaran)prosesnya?pembeli tidak mempunyai sebarang loan termasuk loan BPA.

 100. Angelina says:

  Saya telah menjual rumah saya kepada pembeli yang buat pinjaman kerajaan. S&P kami ditandatangani pada 11/5/2015, tetapi sehingga hari ini (16/12/2016), hanya pinjaman rumah saya dgn bank sahaja dijelaskan oleh lppsa tetapi bayaran baki masih dalam proses. soalan saya, dlm S&P ada dinyatakan bahawa cas lewat boleh dikenakan oleh penjual kepada pembeli jikalau bayaran lambat. (…daily basis). bagaimanakah cas bayaran ini akan dikira?

 101. Hafiz says:

  Assalamualaikum, saya membeli rumah subsale dan buat loan bank bersama isteri saya. Masalahnya disini, kesilapan saya meminjam konvesional. Bagaimana proses yang saya perlu buat untuk beralih kpd loan kerajaan?

  • admin says:

   Wasalam, boleh convert dan memilih “skim pembiayaan perumahan sektor awam secara islamik”. Bantuan lanjut hubungi admin di 0176872668 (ieta)

 102. Suzianah Sada says:

  Asslammualaikum…
  Saya ingin bertanya kepada pihak tuan..
  Kawan saya telah menyelesaikan loan rumahnya di bank dan sekarang beliau ingin menjual rumah tersebut kepada saya.
  1.dapatkah saya menggunakan pinjaman perumahan kerajaan untuk membeli rumah tersebut?
  2.apakah proses yang perlu saya lakukan untuk membeli rumah daripada beliau menggunakan pinjaman perumahan kerajaan?
  Sekian terima kasih..

 103. Rosmaliza Abd Rahim says:

  Assalamualaikum

  Lawyer minta saya dapatkan salinan LPPSA untuk proses strata. Apa salinan yang perlu say berikan kepada lawyer tersebut?

 104. Azi Faslinda Esa says:

  Pinjaman perumahan kerajaan bersama (suami/isteri) telah pun diluluskan dan sedang dalam tempoh bayaran balik. Bagaimana status perumahan ini jika ikatan suami isteri itu bercerai/fasakh (pemohonan pembubaran pekahwinan).

  1. Adakah boleh ditukar nama dari pinjaman bersama kepada 1 peminjam, jika salah seorang tidak berminat untuk meneruskan bayaran balik tersebut?

  2. Apa tindakan yang sewajarnya yang patut pasangan itu lakukan jika keduanya tidak berminat untuk memiliki rumah tersebut?

  • admin says:

   Salam, salah seorang boleh ambil alih pinjaman atas peretujuan dua belaj pihak. Penerangan lanjut boleh hubungi careline kami di 0196692728

 105. Assalamualaikum
  Saya seorang pejawat awam nak tanya jika saya menjelaskan sepenuhnya hutang pinjaman pertama lebih kurang RM6000 boleh tak saya mohon pinjaman kedua dengan umur saya 58 tahun dan gaji pokok saya RM4000 berapa kelayakan pinjaman loan pembelian rumah kedua?

  • admin says:

   Wasalam, ya boleh. Sekurang-kurangnya 1 tahun sebelum tarikh pencen untuk memohon perumahan kerajaan. Bantuan lanjut hubungi admin di 0176872668 (ieta)

 106. hidir says:

  salam tuan.saya telah menghantar surat setuju terima pinjaman LPPSA kepada pihak peguam untuk diuruskan.apakah proses seterusnya yang akan berlaku,berapa lamakah tempoh pihak LPPSA untuk membuat bayaran balik kepada pemaju

  • admin says:

   Wasalam, urusan setrusnya adalah tindakan peguam dalam menyiapkan dokumentasi gadaian dll. Proses pembayaran pihak LPPSA sekitar 21 hari dari tarikh dokumen masuk ke LPPSA.

 107. Azham says:

  Salam tuan.. rumah lama pembiayiaan loan kerajaan dah dijual,sekarang nak beli yg baru menggunakan loan government,berapa peratus pinjaman yg akan dpt spt cth 80%,90%100%?

  • admin says:

   Wasalam, kelulusan pembiayaan adalah penuh dan bergantung kepada penilaian harta dan juga kelayakan pemoon. Bantuan lanjut hubungi admin di 0176862668 (ieta)

 108. Farizi says:

  Assalamualaikum tuan
  Bagaimana nak reset kembali permohonan sedia ada di laman web lppsa?untuk pengetahuan pihak tuan saya telah mengisi permohonan pinjaman perumahan untuk membeli apartment pada tahun lepas tapintak jadi beli..jadi pada tahun ini saya ingin memohon sekali lagi pinjaman untuk membeli rumah teres..tapi maklumat pinjaman sedia ada masih kekal..bagaimana cara saya nak reset kembali?

  Terima kasih tuan

 109. Ezad says:

  As’salam tuan,
  Mohon pencerahan, saya dan isteri ingin membeli rumah (kongsi loan). Adakah dibolehkan penama pertama (isteri) membuat loan di LPPSA manakala penama kedua(suami) membuat loan di bank konvensional.

  • admin says:

   Wasalam, 1 geran tidak boleh dicagarkan kepada 2 institusi kewangan dalam satu masa, jadi join loan boleh dibuat untuk 1 institusi kewangan sahaja.

 110. Hisham Mohammed says:

  Saya ada 1 ekar tanah berstatus pertanian. Bolehkah saya membuat permohonan pinjaman kerajaan untuk membina sebuah rumah di atasnya?

 111. Sulie Abd Halim says:

  Salam sejahtera,
  Saya nak membuat pinjaman jenis 7 tetapi saya masih ada pinjaman jenis 5 yang masih aktif. Pada September 2015 saya telah menghubungi dan membuat semakan dengan LPPSA dan dimaklumkan bahawa saya layak untuk buat pinjaman 7. Saya telah menyediakan segala Preliminaries seperti pelan rumah, peguam dan kelulusan PBT tetapi tahun ini bila hendak isi borang online tersebut saya telah dimaklumkan saya tidak layak. Saya telah habis lebih kurang RM10k untuk proses preliminaries tersebut. . Saya telah menghubungi LPPSA beberapa kali dan jawapan mereka berubah setiap kali. ada yang cakap tidak tahu, ada yang cakap tidak layak dan ada yang cakap layak, cuma borang tersebut disekat. Apabila minta disambungkan kepada pegawai yang berkenaan tiada jawapan. Mohon pencerahan sekiranya pihak tuan tahu mengapa saya tidak layak pada tahun ini sedangkan tahun lepas tiada masalah. Terima kasih.

 112. Rezuan says:

  Fi guaman ada 2, satu fi untuk sale n purchase agreement (SPA), satu lagi fi utk agrement pinjaman. Fi SPA ditanggung sendiri peminjam, adakah fi utk agreement pinjaman boleh dimasukkan dalam pinjaman LPPSA?

 113. Azawani binti zulkafali says:

  Bolehkah penjawat awam buat pinjaman perumahan tapi membeli rumah dari ahli keluarga sendiri contoh rumah ibu atau bapa kandung.

 114. nur hasyimah hashim says:

  saya ingin membeli rumah dengan pinjaman kerajaan. pinjaman atas nama saya. tetapi dalam agreement SnP, saya masukkan bersama nama suami. sekiranya terjadi sesuatu kepada saya kelak ( meninggal), adakah suami saya perlu meneruskan pembayaran bulanan?

  • admin says:

   Salam,waris tidak perlu membuat sambungan bayaran kerana telah dilindungi oleh insurans/takafl yg dipilih. Bantuan lanjut hubungi admin di 0176872668 (ieta)

 115. Hasmira binti hassan says:

  Saya ingin membeli tanah dan seterusnya membina rumah diatas tanah tersebut…tetapi malangnya urusan pembelian itu merumitkan…saya pohon pihak tuan agar dpt membantu saya utk melancarkan proses pembelian.

 116. Hasmira binti hassan says:

  Saya ingin membeli tanah dan seterusnya membina rumah atas tanah tersebut…saya telah semak cara permohonan ke lppsa amat merumitkan…oleh itu mohon jasa tuan utk mmembantu saya dlm proses pembelian tanah dan seterusnya membina rumah ditanah tersebut.

 117. Mohd arif says:

  Salam nak bertanye betul ker membuat sign agrment s&p dulu baru mohon pijaman dan dlm borang permohon online maklumat peguam pinjaman ..kita kena cari sendiri peguam atau peguam dari pemaju sama semasa sign s&p

  • admin says:

   Wasalam, boleh lantik peguam yang sama dari pemaju atau peguam yang berlainan dan sememangnya kebiasaan pengisian borang permohonan online di isi selepas sign S&P. Bantuan lanjut hubungi admin di 0176872668 (ieta)

 118. Mas Kamal says:

  Aslmkm bolehkah saya buat refinance rumah pertama saya melaluimelalui lppsa ?. rumah pertama saya adalah hasil pinjaman dr bpp. tq

 119. Elly says:

  Assalammualaikum…
  Saya penjawat awam gred 17 dan ingin membuat pinjaman untuk membeli tanah berstatus pertanian dan mempunyai 2 nama pemilik berharga 180k…jika gaji bersih saya rm1289…adakah saya masih layak membuat pinjaman tersebut..dan berapa kelayakan saya…tq

  • admin says:

   Wasalam, hanya boleh mohon sekitar Rm120k sahaja untuk gaji bersih seperti yang dinyatakan. Bantuan lanjut hubungi admin di 0176872668 (ieta)

 120. Amir says:

  Assalamualaikum

  Mohon bantuan tuan untuk 1 pertanyaan.

  Sekiranya saya meletak jawatan sebagai penjawat awam, Bolehkah pinjaman perumahan saya dipindahkan kepada isteri yang masih berkhidmat dengan kerajaan walaupun potongan pada slip gaji beliau sudah 60%? Adakah ianya akan diambil kira?

  Terima kasih

 121. Mohd Azizi Bin Mohd Amin says:

  Assalam,

  Ingin bertanya samada pinjaman perumahan dlm LPPSA boleh dibuat bersama dengan pinjaman bank.

  Contohnya, isteri mengambil 50% pinjaman perumahan dengan LPPSA dan suami yg berkerja swasta mengambil 50% baki dengan pinjaman bank.

 122. ally says:

  bolehkah saya convert pinjaman bank kepada pinjaman perumahan kerjaan? apakah syarat-syarat yang sedia ada?

 123. Nurul says:

  Bg pembelian rumah second… dokumen ape yg d perlukan utk d hantar ke lppsa?

 124. Anda says:

  Assalamualaikum… Adakah peminjam ptptn yg disenarai hitam boleh membuat pinjaman perumahan kerajaan.

 125. Hairul says:

  Bolehkan loan perumahan kerajaan refinance semula sprt loan perumahan bank mengikut harga terkini rumah?

 126. Ayu says:

  Salam, saya ingin membina rumah di kampung. Tapi tanah atas nama nenek saya. Boleh ke saya membuat pinjaman rumah atas nama saya tetapi tanah adalah atas nama nenek saya?

  • admin says:

   Wasalam, syarat untuk pembinaan rumah adalah perlu pastikan tanah tersebut merupakan hak milik pemohon sepenuhnya. Bantuan lanjut hubungi admin di 0176872668 (ieta)

 127. Razzie says:

  AssalamuaLaikum.. Sekrg ni saya dh lengkPKan borg permohonan online, langkah seterusnya ialah nk hantar borang ke Lppsa.. Cuma sy nak bertanya, wang proses tu blh dibayR menggunakan online transfer kan? Blh tuan beri detail ke akaun mana yg sy perlu buat bayaran?

 128. siti says:

  assalam,
  sy ada beli rumah guna loan bank (combine loan dgn husband) pada tahun 2011…
  tahun ni, rumah tu sy nak tukar kepada loan kerajaan tetapi untuk loan individu shj iaitu loan kerajaan suami sy…adakah itu jenis pinjaman 1 (beli rumah yang telah siap)? adakah itu dikira suami yang beli rumah itu (loan kerajaan) walaupun rumah itu dibeli dulu secara join loan dgn suami (loan bank)?

  • admin says:

   Wasalam, ya ianya dikira sebagai loan pertama dan tiada masalah untuk ambil alih pinjaman untuk seorang sahaja. Bantuan lanjut hubungi admin di 0176872668 (ieta)

 129. norhasanah says:

  bagaimana caranya sy hendak membuat pinjaman untuk membina rumah di atas tanah sendiri.Untuk makluman tuan,Geran tanah adalah geran berkumpulan yang mana nama saya tertera dlm geran tanah itu..

  • admin says:

   Salam, syarat untuk mohon adalah perlu pastikan tanah tersebut merupakan hak milik pemohon sepenuhnya atau bersama pasangan sahaja. Bantuan lanjut hubungi admin di 0176872668 (ieta)

 130. spark says:

  helo.. adakah komitmen angkasa dalam payslip diambil kira sekiranya membuat permohonan pinjaman rumah kerajaan?

  • admin says:

   Hai, segala komitmen di dalam penyata akan di ambil kira dalam pengiraan kelayakan. Bantuan lanjut hubungi admin di 0178179176 (ieta)

 131. Taufiq says:

  Assalam & salam sejahtera…

  Bagaimana cara untuk membatalkan permohonan LPPSA yang telah dilakukan bersama isteri?

  Permohonan telah dibuat bersama isteri tetapi tidak dapat di “reset” dan butang “baru” tidak dapat di klik pada bahagian saya. Saya telah mengisi bahagian isteri dengan lengkap tetapi di bahagian saya masih belum lengkap “Anda tidak boleh menghantar Permohonan selagi Pasangan anda tidak melengkapkan Borang Permohonan.”
  Saya telah mengisi bahagian isteri berulang kali dan masih lagi gagal.

  bagaimana cara penyelesaian bagi masalah ini?

 132. shah says:

  salam,

  boleh ke kita beli rumah teres dari keluarga sendiri guna pinjaman LPPSA? dan boleh ke kita beli rumah tu lebih dari harga pasaran. cth: pasaran RM 150k nak ambil pinjaman RM 200K baki RM 50K tu kita dapat atau hanya diluluskan ikut harga pasaran? mohon bantu

  • admin says:

   Wasalam, ya boleh dan permohonan lulus berdasarkan haga penilaian semasa harta. bantuan lanjut hubungi admin di 01768726668 (ieta)

 133. Tiy says:

  Salam, saya nak tanya, adakah komitmen di luar payslip diambilkira jika mohon loan kerajaan? Contoh kereta. Dan, adakah kalau combine loan lebih senang approve?

  • edi says:

   waalaikum salam….

   pinjaman perumahan kerajaan tidak melihat komitmen luar. Hanya melihat komitmen dalam payslip sahaja. Kelulusan bergantung kepada jumlah komitmen dalam payslip iaitu mestilah tidak melebihi 60% dari gaji kasar

 134. Faizan says:

  Pinjaman perumahan jenis 5 boleh dgunakan utk settle personal loan juga ka?

  • admin says:

   Salam, hanya untuk housing loan sahaja.

   • Faizan says:

    Owh. Mksud nya utk yg suda ada loan pertama ka? Atau yg memg suda ada pnjaman prumahan sblm ni bole buat loan jenis 5 utk slesaikn baki hutang prumahan sblm ni. Mcm tu ke?

 135. Nasrul says:

  Assalamualaikum wbt.

  Bolehkah kita memohon pinjaman LPPSA untuk membina rumah di atas tanah yang dibeli menerusi pinjaman bank (mortgage loan)? Bagaimana dengan urusan pemegang gadaian nanti?

 136. Azhani says:

  Mohon pencerahan. Jika suami telah sah jawatan tetapi isteri masih belum sah jawatan. Tempoh perkhidmatan isteri telah melebihi 1 tahun. Bolehkah suami isteri tersebut membuat pinjaman bersama?

  • admin says:

   Salam, perlu dapatkan pengesahan jawatan dahulu kerana ianya antara syarat LPPSA. Bantuan lanjut hubungi admin di 0176872668 (ieta)

 137. Fadzlan says:

  Salam.. Tumpang bertanya..
  Situasinya begini.. Pada tahun 2013 rakan saya telah membeli sebidang tanah lot bangalow bagi tujuan membina rumah (Jenis 4) dengan harga RM60k selama 30 tahun.. Namun pada tahun ini harga pasaran tanah itu telah melonjak kepada RM100k.. Soalan saya, bolehkah rakan saya ini menjual tanahnya dan baki pinjaman dijelaskan dengan hasil jualan tersebut?

 138. Aisya says:

  Salam..

  Sekiranya pembeli membeli rumah dlm pembinaan menggunakan loan lppsa bg pembelian rumah pertama. Permohonan telah diluluskan lppsa dan surat setuju terima telah dihantar. Potongan gaji belum bermula kerana runah masih dlm pembinaan.

  Dalam masa yg sama..selepas loan lppsa diluluskan..dlm 5 bulan selepas itu pembeli bercadang membeli rumah kedua. Lppsa telah digunakan jadi pembeli perly guna bank loan. Soalan saya..adakah kelulusan bank loan jadi sukar kerana rumah kedua? Adakah masih boleh diluluskan pinjaman kerana potongan di payslip belum nmpk.

  Rekod ccris n ctos pemohon adalah baik. Namun jika dikira komitmen rumah pertama cmpur kedua.. jumlah komitmen melebih 80% dr gaji bersih. Semakan laporan ccris tiada rekod pinjaman lppsa. Jadi adakah bank akan mngira komitmen rumah pertama itu atau hnya merujuk kpd payslip dan rekod ccris sahaja? Tq.

  • admin says:

   Pinjaman dan kelulusan institusi perbankan bergantung pada pihak bank kerana segala komitmen akan di ambil kira. Semoga pencerahan jelas. Terima kasih

 139. md zali faridah says:

  Assalam..
  Jika permohonan kita ditolak dengan alasan
  dokumen2 yg diberi pihak peguam adalah tidak lengkap, perlukah kita memohon semula pinjaman lppsa dan adakah percentage utk lulus itu tinggi?

  • admin says:

   Wasalam, ya perlu mohon semula. Permohonan akan lulus sekiranya dokumen lengkap. Bantuan lanjut hubungi admin di 0176872668 (ieta)

 140. ju says:

  Salam saya nak tanya jika blacklist boleh x memohon pinjaman perumahan dan adakah ia diluluskan.

  • admin says:

   Wasalam, untuk pembiayaan perumahan kerajaan, hanya komitmen di dalam slip gaji sahaja yang akan di ambil kira. Bantuan lanjut hubungi admin di 0176872668 (ieta)

 141. Ahelaz says:

  As salam.sy beli tanah secara personal loan.tempoh pinjamn 20 thn.blh ke nk bina rumah dgn loan kerajaan sblm habis byr loan tanah tu

  • admin says:

   Wasalam, En/Pn perlu langsaikan pinjaman belian tanah di institusi perbankan terlebih dahulu untuk membolehkan En/Pn membuat permohonan pembinaan rumah. Hal ini adalah kerana harta tidak boleh dicagarkan dua tempat dalam satu masa.

 142. Abd Halim says:

  Apakah yang dimaksudkan gadaian.
  1. Adakah rumah yang dah siap digadaikan kepada pihak LPPSA untuk dapatkan sejumlah wang atau nilaian sepadan dengan harga rumah.
  2. Adakah perlu kepada khidmat guaman.
  3. Apakah tatacara prosesnya.

  • admin says:

   Salam, ya ianya adalah sebagai jaminan yang perlu dicagarkan, di uruskan oleh pihak lawyer selepas pemohonan di luluskan dan tatacara proses boleh rujuk peguam yang dilantik. Semoga dapat membantu.

 143. Akmal says:

  Mmng lambat perjalanan dalam LPPSA..pinjaman aktif dri bln 12 tpi masih menunggu surat dari bahagian cagaran..smpai sekarang tggu dan tggu..

 144. NORWATI says:

  SY INGIN MEMBINA RUMAH DIATAS TANAH BERSTATUS PERTANIAN, YG BERKELUASAN MELEBIHI 2 EKAR ADAKAH BOLEH, ATAU PERLU TUKAR SYARAT GUNA TANAH TERLEBIH DAHULU?

 145. faizal says:

  sy kontraktor ,baru nk buat renovation rumah tuk customer guna loan goverment.
  boleh tuan rekomen lawyer pada sy utk uruskan pinjaman dgn pihak kerajaan.
  017-2882402

 146. ain says:

  Berapa lama proses penyerahan geran hak milik selepas menyelesaikan hutang pinjaman rumah?

 147. Asmin says:

  Baru ketahui bhw bahagian pinjaman perumahan dah tukar ke LPPSA. I dengar ia dah di-swastakan dan prosedur dah jadi rumit. X tau betul x?

  • admin says:

   Salam sejahtera, perkara boleh jadi rumit sekiranya tiada saluran yang betul. Bantuan lanjut hubungi admin di 0176872668 (ieta)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *