SPPSA & SPPSAi PENJENAMAAN SEMULA KEPADA SPPP & SPPI

Perbezaan Skim Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (SPPSA) dan Skim Pembiayaan Perumahan Sektor Awam Islamik (SPPSAi) hanyalah sistem pengurusannya. Dahulu dikenali sebagai Skim Pinjaman Perumahan (SPPP) dan Skim Pinjaman Perumahan secara Islam (SPPI). Manakala, faedah dan manfaat bagi  kedua-dua Skim adalah serupa.

SPPSAI

Contoh borang permohonan yang belum online yang memilih skim pembiayaan LPPSA.


SPPSA
(Skim Pembiayaan Perumahan Sektor Awam)

Kaedah Pembiayaan bagi SPPSA pula merupakan Skim Pembiayaan Perumahan secara konvensional dimana tidak ada konsep tertentu yang di aplikasi di dalam pembiayaan. Peminjam masih lagi menikmati kadar pinjaman seperti SPPSAi iaitu 4% .

Kadar faedah bagi peminjam SPPSA yang meninggalkan perkhidmatan masih dikekalkan pada kadar 4% dengan syarat peminjam hendaklah membayar pembiayaan secara sekaligus dalam tempoh 30 hari daripada tarikh meninggalkan perkhidmatan. Sekiranya gagal, kadar faedah akan dikenakan sebanyak 7% setahun atas baki pokok.


SPPSAi
(Skim Pembiayaan Perumahan Sektor Awam Islamik)

Kaedah pembiayaan bagi SPPSAi adalah pembiayaan perumahan secara islamik dimana menggunakan konsep ‘Al-Bai’ Bithaman Ajil’ bermaksud jualan dengan harga tangguh atau jualan dengan bayaran ansuran iaitu menjual sesuatu dengan disegerakan penyerahan hartanah yang dijual kepada pembeli dan ditangguhkan bayaran balik harganya sehingga ke satu masa yang ditetapkan dan dengan bayaran secara ansuran. BBA merupakan konsep perbankan Islam yang digunakan dalam pembiayaan sewa beli atau pembelian insurans dan telah digunapakai di dalam Pembiayaan Perumahan Sektor Awam.

Kaedah BBA dalam SPPSAi dianggap sebagai kaedah pembiayaan yang menggantikan kaedah pembiayaan berdasarkan pinjaman yang diamalkan oleh sistem perbankan konvensional.

Berdasarkan konsep ‘Al-Bai’ Bithaman Ajil’, Pembiaya akan menikmati pengurangan berdasarkan anggaran bayaran balik yang dikenali sebagai “Muqasah“. Muqasah bermaksud satu amaun kurangan daripada jumlah keuntungan asas yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Terma Muqasah hanya untuk kakitangan kerajaan yang memilih skim pinjaman SPPSAi sahaja. 

Untuk memungkinkan penerima biaya terus menikmati kadar keuntungan 4 % setahun, prinsip muqasah akan diamalkan dalam setiap ansuran bayaran balik pembiayaan selagi penerima biaya itu berkhidmat dengan Kerajaan dan tidak melakukan kemungkiran. Walau bagaimanapun Prinsip Muqasah tidak boleh dinikmati oleh peminjam yang meninggalkan perkhidmatan.


Faedah/keuntungan Pembiayaan

 • Kadar faedah pembiayaan SPPSA ditetapkan sebanyak 4% setahun atas amaun pembiayaan yang diluluskan. Perkiraan kadar faedah dibuat atas baki pokok pembiayaan setiap bulan.
 • Kadar keuntungan pembiayaan SPPSAi ditetapkan sebanyak 7% setahun. Perkiraan dibuat atas baki pokok pembiayaan setiap bulan. Peminjam akan terus menikmati kadar keuntungan 4% setahun melalui Prinsip Muqasah dalam setiap ansuran bayaran balik pembiayaan selagi peminjam berkhidmat dengan Kerajaan dan tidak melakukan kemungkiran. Walau bagaimanapun Prinsip Muqasah tidak boleh dinikmati oleh peminjam yang meninggalkan perkhidmatan.
 • Kadar faedah bagi peminjam SPPSA yang meninggalkan perkhidmatan masih dikekalkan pada kadar 4% dengan syarat peminjam hendaklah membayar pembiayaan secara sekaligus dalam tempoh 30 hari daripada tarikh meninggalkan perkhidmatan. Sekiranya gagal, kadar faedah akan dikenakan sebanyak 7% setahun atas baki pokok.

Perbezaan kos diantara SPPSA & SPPSAi

 Terdapat tiga pengiraan berbeza bergantung kepada budi bicara peguam pilihan anda. Pertama, kos SPPSAi yang lebih tinggi dari SPPSA kerana proses dokumentasi yang banyak. Kedua, kos diantara SPPSAi & SPPSA yang sama (bergantung kepada budi bicara peguam). Manakala yang ketiga ialah kos SPPSAi yang dikenakan extra RM100.00 daripada kos SPPSA.

Berikut contoh pengiraan kos perbandingan antara SPPSA dan SPPSAi:

Kos yang dikenakan oleh peguam bagi pembiayaan jenis SPPSAi lebih mahal kerana urusan dokumentasi yang lebih banyak. Tetapi ianya juga bergantung kepada perbincangan anda dengan peguam anda.

Pengutamaan diberi kepada konsultan atau peguam berpengalaman dan pengendali dokumen tidak pernah dilantik oleh mana-mana pihak kerana sudah ternyata BBA adalah merupakan konsep dari perbankan Islam.

Pencarian peguam anda perlu mencari firma guaman atau konsultan yang berpengalaman. Hal ini kerana ada diantara firma guaman yang menguruskan urusan konventional sahaja setiap firma guaman tidak menguruskan perkhidmatan yang sama. ini bagi peguam yang tidak dapat memberi penerangan tepat terhadap BBA kepada pembeli.

CONTOH KES

SPPSA

SPPSAi

Klien A 1- RM 2, 500.00 1- RM 2, 600.00 (lebihan RM100)
Klien B 2- RM 2, 081.00 2- RM 2, 081.00
Klien C 3- RM 2, 080.00 3- RM 2, 180.00 (lebihan RM100)

 

 s1


Kelebihan dan fungsi SPPSA & SPPSAi kepada pembiaya

SPPSA
Seperti mana yang dinyatakan dalam contoh Kes Guaman di atas, memang ternyatalah Pembiayaan Jenis SPPSA adalah lebih murah dan menjimatkan.  Ini adalah berikutan caj perkhidmatan bagi Pembiayaan Jenis SPPSA adalah lebih rendah daripada Jenis SPPSAi. Tertakluk kepada budi bicara peguam pilihan anda.

SPPSAi
Skim Pembiayaan Perumahan secara Islam adalah berfungsi sebagai pilihan utama bagi permohon yang beragama Islam kerana pinjaman ini mengikut syariah Islam.  Walaubagaimanapun, peminjam Non-Muslim juga boleh memilih Skim Pembiayaan jenis ini (SPPSAi).  Ini adalah berikutan  Skim Pembiayaan jenis SPPSAi adalah lebih telus dalam menguruskan ‘Muqasah’ iaitu amaun yang dikurangkan daripada jumlah keuntungan asas yang ditetapkan kerajaan.  Oleh itu, tiada unsur tidak tepat atau samar-samar dalam jualbeli mahupun unsur jualan atas angin (gharar).

Prinsip Muqasah tidak boleh dinikmati bagi penerima-penerima biaya yang:

 • Meninggalkan perkhidmatan.
 • Gagal membuat ansuran bayaran balik pembiayaan selama satu bulan atau lebih.
 • Melakukan kemungkiran.
 • Sebab-sebab lain seperti yang ditentukan oleh Pihak Berkuasa Memberi Pembiayaan

Lebih-lebih lagi, penggunaan konsep Al-Bai Bithaman Ajil (BBA) di dalam Skim Pembiayaan SPPSAi. Konsep BBA adalah pembayaran secara tangguh dimana Kerajaan akan membeli rumah secara tunai pembiayaan.  Kemudian, Kerajaan akan menjual kepada peminjam dengan harga tangguh tertentu (bayaran bulanan) iaitu pinjaman akan dibayar semula untuk satu tempoh masa tertentu contohnya 360 bulan (Tempoh bayaran balik).

Keistimewaan kepada pembiaya dan pembeli dalam kaedah BBA ialah pembeli boleh menetapkan harga jualan sendiri kepada penjual bagi beli dan jual semula. Secara umumnya dalil yang mengharuskan kontrak BBA ini disandarkan kepada dalil keharusan jual beli itu sendiri. Terdapat banyak nas yang mengharuskan kontrak jual beli dalam al-Quran, antaranya dari ayat 282 Surah Al-Baqarah yang bermaksud: “Wahai orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk tempoh yang tidak ditentukan, hendaklah kamu menulisnya.” Di sini, nas Al-quran membenarkan kaedah jualan bayaran tertangguh sebagai alternatif kepada kaedah pembiayaan hutang sistem perbankan konvensional.


Pilihan Insurans/Takaful antara SPPSA & SPPSAi

SKIM PILIHAN PILIHAN INSURANS
SPPSA
 • AXA (Affin Life Insurance Berhad)
 • Etiqa Insurans (EI)
SPPSAi
 • Etiqa Takaful (ET)
 • Takaful Ikhlas (TI)
 • Takaful Malaysia (TM)
 • Great Easter Takaful (GET)
 • AIA Public Takaful (APT)
 • MAA Takaful Berhad (MTB)
 • Amanah Takaful (HSBC)
 • Prudential BSN Takaful (PBT)
 • Sunlife Malaysia (SLM)

 


Kesimpulan

 • Ternyatalah perbezaan Skim Pembiayaan Perumahan Sektor Awam Secara Islam (SPPSAi) dan Skim Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (SPPSA) hanyalah sistem pengurusannya.  Manakala, faedah dan manfaat bagi kedua-dua Skim adalah serupa.
 • Menjadi kelebihan bagi Pembiayaan Jenis SPPSAi kerana sudah menjadi tanggungjawab peminjam yang beragama Islam untuk memilih Pembiayaan Jenis ini (SPPSAi) kerana ianya mengikut Shariah Compliance.
 • Syariah ialah semua hukum yang diciptakan oleh Allah s.w.t untuk hamba-Nya sama ada hukum-hukum ini diperundangkan melalui al-Quran atau as-Sunnah.  Komponen Syariah terbahagi kepada Ibadat dan Muamalat dimana objektif syariah adalah untuk menjaga hubungan manusia dengan Allah s.w.t dan hubungan manusia dengan manusia.  Adalah menjadi matlamat hidup setiap Muslim untuk mendapatkan keredaan daripada Allah s.w.t Ini kerana keredaan tersebut penting bagi menjadikan hidup ini lebih sempurna dan diberkati.
 • Bagi yang ingin menukar pembiayaan SPPSA ke SPPSAi, anda boleh berbuat demikian jika surat setuju terima pinjaman (lampiran E) belum dihantar dan diterima oleh LPPSA.
 • Walaupun kos untuk pembiayaan SPPSAi lebih mahal dari pinjaman SPPSA, tetapi ianya tertakluk kepada budi bicara peguam.
 • Bayaran balik bulanan pinjaman LPP tidak berubah sama ada anda membuat pembiayaan dari SPPSA atau SPPSAi

NOTA:

 1. LPPSA (Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam) dahulunya dikenali sebagai BPPP (Bahagian Pinjaman Perumahan Perbendaharaan).

Bantulah kami menjayakan website kami. Sms/whatsapp kepada pihak admin ditalian-0196692728. Kerjasama anda amat kami hargai.


PAUTAN

Slider not found

*PENAFIAN:

MOHD ELAM & PARTNER MANAGEMENT SERVICES tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan/kehilangan yang dialami disebabkan oleh penggunaan maklumat dalam laman web ini.  Artikel ini adalah sekadar panduan kasar yang berdasarkan senarai rujukan dibawah.  Jika ada percanggahan, rujukan maklumat adalah mengikut agensi yang berkaitan.  Semua maklumat yang dipaparkan adalah benar dan betul pada tarikh dan masa diterbitkan dan tertakluk kepada pindaan dari masa ke masa.

Rujukan :

 • Laman Web http://www.lppsa.gov.my/v1/
 • Laman rasmi EHR Homes Consultant Perumahan
 • Kelantan.blogspot.com &Pakar Perunding Pinjaman Perumahan Kerajaan

Disediakan oleh: Iffa Azira Azmi / Politeknik PortDickson / N.Sembilan / Mac2012

Dikemaskini oleh  :

 • Siti Zawiyah Shuib / UiTMMelaka / Melaka / Januari2013
 • Yasmin Aliyah BT Sa’ban / Politeknik Muadzam Shah / Pahang / Disember2014
 • Mimi Farina Binti Rozmin / KUIM / Melaka / Januari2016

Disemak oleh: Mohd Elam Bin Mohamed


Kami mengalu-alukan kunjungan anda, sila klik link-link panduan di bawah :

Link-link yang berkaitan dan mungkin dapat membantu anda menyelesaikan persoalan -persoalan yang bermain di minda anda  dan mungkin memberi lebih maklumat kepada anda.


Anda boleh klik link youtube di bawah untuk mengetahui tentang perkhidmatan yang kami tawarkan..

 

 

Perkhidmatan Kami di LPPSA (Version 2)
Panduan Permohonan Pinjaman Perumahan (SPPB)
Pemilihan Peguam : Pinjaman Perumahan  Perbendaharaan
Pinjaman Perumahan Kedua Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam

56 Responses to SPPSA & SPPSAi PENJENAMAAN SEMULA KEPADA SPPP & SPPI

 1. ajak says:

  saya dah terletak 2 penama dalam agreement untuk beli rumah. so, secara automatik saya kena pilih SPPP. apa choice yg saya ada utk pastikan pembelian mengikut syariah? rombak semula perjanjian & tukar 1 penama shj supaya boleh pilih SSPI? give up government loan & guna pembiayaan bank yg syariah compliance? atau option lain?
  mohon penjelasan

  • Elam says:

   Saudara Ajak : Apa yang saya faham semua pemohon boleh pilih SPPPI @ SPPP. Cuma mungkin sesetengah peguam yang menyediakan dokument tidak berapa mahir mengenai SPPPI. Hubungi saya bila-bila untuk cadangan lanjut.

 2. eita says:

  1) saya berminat nak tahu apakah SYARIAH AL BAI’BITHAMAN ‘ AJIL?
  2) Apakah kaedah SYARIAH AL BAI’BITHAMAN ‘ AJIL yg. menjadikan jumlah HARGA JUALAN dlm perjanjian (perb.BPP.SPPI(G)L….) dan (Perb.BPP.SPPI.PSA.2000) ?
  3) Apa itu HARGA JUALAN ?
  4) kut kaedah SYARIAH AL BAI’BITHAMAN ‘ AJIL, adakah saya kena beli dengan HARGA JUALAN yg tercatat dlm perjanjian?
  5) Siapa pula yg layak melantik peguam utk mengendalikan dokumen ?
  6) Bagaimana pula pendapat terhadap peguam yg tidak dpt memberi penerangan tepat terhadap SYARIAH AL BAI’BITHAMAN ‘ AJIL, kepada pembeli ?
  7) Tidakkah kaedah SYARIAH AL BAI’BITHAMAN ‘ AJIL ini memilih peguam syariah utk proses guaman ?
  8) Apa itu Muqasah?
  9) Apakah jaminan MUqasah terhadap pembeli suatu masa nanti ?
  10) Apakah kesan kepada pembeli dan juga pembiaya terhadap dokumen perjanjian gadaian (perb.BPP.SPPI(G)L….) dan (Perb.BPP.SPPI.PSA.2000)
  yg ternyata tidak sama dengan apa yg di maklumkan dalam surat kelulusan pinjaman. terutama selepas muqasah ?
  11) Di manakah keistimewaan kepada pembiaya dan pembeli dalam kaedah SYARIAH AL BAI’BITHAMAN ‘ AJIL yg digunakan ?

  Mohon perjelasan telus…

  2)

  • Elam says:

   jawapan :
   1. Bai’ Bithaman Ajil (perjanjian jual beli balik) atau BBA merupakan konsep perbankan Islam yang digunakan dalam pembiayaan sewa beli atau pembelian insurans.
   2. Kaedah BBA dlm SPPI dianggap sebagai kaedah pembiayaan yang menggantikan kaedah pembiayaan berdasarkan pinjaman yang diamalkan oleh sistem perbankan konvensional.jadi kaedah yang di gunakan adalah sama seperti kaedah yang digunakan di perbankan islam.
   4. eita kena faham bagaimana ilustrasi BBA berlaku terlebih dahulu kerana konsep BBA adalah perjanjian jual beli semula dimana berlakunya akad diantara pembeli dan penjual. hal ini menerangkan akad akan sah sekiranya persetujuan berlaku antara dua pihak. oleh itu persetujuan adalah termasuk harga yang telah dipersetujui antara dua pihak. akad akn terbatal jika pembeli serta penjual tidak bersetuju antara 1 sama lain.
   5. pengutamaan diberi kepada konsultan atau peguam berpengalaman, dan pengendali dokumen tidak pernah dilantik oleh mana-mana pihak kerana sudah ternyata BBA adalah merupakan konsep dari perbankan islam.
   6. jika berlaku sebegitu, sebaiknya anda mencari firma guaman atau konsultan yang berpengalaman, hal ini kerana ada diantara firma guaman yang menguruskan urusan konvensional sahaja. setiap firma guaman tidak menguruskan perkhidmatan yang sama.
   7. ya.
   8. “Muqasah” bermakna satu amaun kurangan daripada jumlah keuntungan asas yang telah ditetapkan oleh Kerajaan.
   9. Prinsip Muqasah tidak boleh dinikmati bagi Penerima-penerima Biaya yang:

   (i) Meninggalkan perkhidmatan;
   (ii) Gagal membuat ansuran bayaran balik pembiayaan selama satu bulan atau lebih;
   (iii) Melakukan kemungkiran; dan
   (iv) Sebab-sebab lain seperti yang ditentukan oleh Pihak Berkuasa Memberi Pembiayaan.
   10. membantu pembeli/pembiaya kerana sekiranya pembeli/pembiaya memilih SPPP banyak kesan buruk mungkin berlaku seperti interest.
   11. keistimewaannya, pembeli bole menetapkan harga jualan sendiri kepada penjual bagi beli dan jual semula.
   semoga dapat membantu.tq

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *