4) SPPSA atau SPPSAi dahulu dikenali sebagai SPPP dan SPPI

KANDUNGAN

 •  SPPSA adalah Skim Pembiayaan Perumahan Sektor Awam
 •  SPPSAi adalah Skim Pembiayaan Perumahan Sektor Awam secara Islam
 •  Perbezaan SPPSA dan SPPSAi
 •  Kelebihan/fungsi SPPSA dan SPPSAi

PENGENALAN

Perbezaan Skim Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (SPPSAi) dan Skim Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (SPPSA) hanyalah sistem pengurusannya. Dahulu dikenali sebagai Skim Pinjaman Pembiayaan Perumahan (SPPP) dan Skim Pembiayaan Perumahan secara Islam (SPPI). Manakala, faedah dan manfaat bagi  kedua-dua Skim adalah serupa.

 

SPPSAI

Gambar di atas – Contoh borang permohonan yang belum online yang memilih skim pembiayaan LPPSA.

 

SPPSAi (SKIM PEMBIAYAAN  PERUMAHAN SEKTOR AWAM SECARA ISLAM)

 1. Kaedah pembiayaan bagi SPPSAi adalah menggunakan konsep ‘Al-Bai’ Bithaman Ajil’ bermaksud jualan dengan harga tangguh atau jualan dengan bayaran ansuran iaitu menjual sesuatu dengan disegerakan penyerahan hartanah yang dijual kepada pembeli dan ditangguhkan bayaran balik harganya sehingga ke satu masa yang ditetapkan dan dengan bayaran secara ansuran bagi pembiayaan Skim Pembiayaan Perumahan Sektor Awam Secara Islam (SPPSAi). BBA merupakan konsep perbankan Islam yang digunakan dalam pembiayaan sewa beli atau pembelian insurans.
 2. Kaedah BBA dalam SPPSAi dianggap sebagai kaedah pembiayaan yang menggantikan kaedah pembiayaan berdasarkan pinjaman yang diamalkan oleh sistem perbankan konvensional, jadi kaedah yang digunakan adalah sama seperti kaedah yang digunakan perbankan Islam.

 

SPPSA (SKIM PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM)

 1. Jika meletakkan nama suami isteri di dalam Perjanjian Jual Beli (S&P), pemohon hendaklah menyertakan Salinan Sijil Nikah atau Sijil Daftar Perkahwinan bagi pemohon Non-Muslim.
 • Contoh kos Guaman mengikut jenis Skim Pembiayaan (rujukan kes terdahulu)

Peminjam membeli rumah bernilai RM 200,000.00.
Kos yang dikenakan oleh peguam bagi pinjaman jenis :-

FAEDAH/KEUNTUNGAN PEMBIAYAAN

 1. Kadar faedah pembiayaan SPPSA ditetapkan sebanyak 4% setahun atas amaun pembiayaan yang diluluskan. Perkiraan kadar faedah dibuat atas baki pokok pembiayaan setiap bulan.
 2. Kadar keuntungan pembiayaan SPPSAi ditetapkan sebanyak 7% setahun. Perkiraan dibuat atas baki pokok pembiayaan setiap bulan. Peminjam akan terus menikmati kadar keuntungan 4% setahun melalui Prinsip Muqasah dalam setiap ansuran bayaran balik pembiayaan selagi peminjam berkhidmat dengan Kerajaan dan tidak melakukan kemungkiran. Walau bagaimanapun Prinsip Muqasah tidak boleh dinikmati oleh peminjam yang meninggalkan perkhidmatan.
 3. Kadar faedah bagi peminjam SPPSA yang meninggalkan perkhidmatan masih dikekalkan pada kadar 4% dengan syarat peminjam hendaklah membayar pembiayaan secara sekaligus dalam tempoh 30 hari daripada tarikh meninggalkan perkhidmatan. Sekiranya gagal, kadar faedah akan dikenakan sebanyak 7% setahun atas baki pokok.

PERBEZAAN KOS DI ANTARA SPPSA & SPPSAi

Terdapat tiga pengiraan berbeza bergantung kepada budi bicara peguam pilihan anda. Pertama, kos SPPSAi yang lebih tinggi dari SPPSA kerana proses dokumentasi yang banyak. Kedua, kos diantara SPPSAi & SPPSA yang sama (bergantung kepada budi bicara peguam). Manakala yang ketiga ialah kos SPPSAi yang dikenakan extra RM100.00 daripada kos SPPSA.

Berikut adalah pengiraan kos perbandingan antara SPPSA dan SPPSAi:

CONTOH KES

SPPSA

SPPSAi

Klien A 1- RM 2, 500.00 1- RM 2, 600.00 (lebihan RM100)
Klien B 2- RM 2, 081.00 2- RM 2, 081.00
Klien C 3- RM 2, 080.00 3- RM 2, 180.00 (lebihan RM100)

Kos yang dikenakan oleh peguam bagi pembiayaan jenis SPPSAi lebih mahal kerana urusan dokumentasi yang lebih banyak. Tetapi ianya juga bergantung kepada perbincangan anda dengan peguam anda.

Pengutamaan diberi kepada konsultan atau peguam berpengalaman dan pengendali dokumen tidak pernah dilantik oleh mana-mana pihak kerana sudah ternyata BBA adalah merupakan konsep dari perbankan Islam.

Pencarian peguam anda perlu mencari firma guaman atau konsultan yang berpengalaman. Hal ini kerana ada diantara firma guaman yang menguruskan urusan konventional sahaja setiap firma guaman tidak menguruskan perkhidmatan yang sama. ini bagi peguam yang tidak dapat memberi penerangan tepat terhadap BBA kepada pembeli.

 

 

 

 

 

new perbezaan

KELEBIHAN & FUNGSI SPPSAi KEPADA PEMINJAM

Skim Pembiayaan Perumahan secara Islam adalah berfungsi sebagai pilihan utama bagi permohon yang beragama Islam kerana pinjaman ini mengikut syariah Islam.  Walaubagaimanapun, peminjam Non-Muslim juga boleh memilih Skim Pembiayaan jenis ini (SPPSAi).  Ini adalah berikutan  Skim Pembiayaan jenis SPPSAi adalah lebih telus dalam menguruskan ‘Muqasah’ iaitu amaun yang dikurangkan daripada jumlah keuntungan asas yang ditetapkan kerajaan.  Jadi tiada unsur tidak tepat atau samar-samar dalam jualbeli mahupun unsur jualan atas angin (gharar).

Prinsip Muqasah tidak boleh dinikmati bagi penerima-penerima biaya yang:

 • Meninggalkan perkhidmatan.
 • Gagal membuat ansuran bayaran balik pembiayaan selama satu bulan atau lebih.
 • Melakukan kemungkiran.
 • Sebab-sebab lain seperti yang ditentukan oleh Pihak Berkuasa Memberi Pembiayaan

Lebih-lebih lagi, penggunaan konsep Al-Bai Bithaman Ajil (BBA) di dalam Skim Pembiayaan SPPSAi. Konsep BBA adalah pembayaran secara tangguh dimana Kerajaan akan membeli rumah secara tunai (Pembiayaan/Pinjaman).  Kemudian, Kerajaan akan menjual kepada peminjam dengan harga tangguh tertentu (bayaran bulanan) iaitu pinjaman akan dibayar semula untuk satu tempoh masa tertentu contohnya 360 bulan (Tempoh bayaran balik).

Keistimewaan kepada pembiaya dan pembeli dalam kaedah BBA ialah pembeli boleh menetapkan harga jualan sendiri kepada penjual bagi beli dan jual semula.

PILIHAN INSURANS ANTARA SPPSA & SPPSAi

SKIM PILIHAN PILIHAN INSURANS
SPPSA
 • AXA (Affin Life Insurance Berhad)
 • Etiqa Insurans (EI)
SPPSAi
 • Etiqa Takaful (ET)
 • Takaful Ikhlas (TI)
 • Takaful Malaysia (TM)
 • Great Easter Takaful (GET)
 • AIA Public Takaful (APT)
 • MAA Takaful Berhad (MTB)
 • Amanah Takaful (HSBC)
 • Prudential BSN Takaful (PBT)
 • Sunlife Malaysia (SLM)

KELEBIHAN & FUNGSI SPPSA KEPADA PEMINJAM

Seperti mana yang dinyatakan dalam contoh Kes Guaman di atas, memang ternyatalah Pembiayaan Jenis SPPSA adalah lebih murah dan menjimatkan.  Ini adalah berikutan caj perkhidmatan bagi Pembiayaan Jenis SPPSA adalah lebih rendah daripada Jenis SPPSAi. Tertakluk kepada budi bicara peguam pilihan anda.

NOTA:

 1. LPPSA (Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam) dahulunya dikenali sebagai BPPP (Bahagian Pinjaman Perumahan Perbendaharaan).
 2. Bantulah kami menjayakan website kami. Sms/whatsapp kepada pihak admin ditalian-0196692728. Kerjasama anda amat kami hargai.

new poster

 

 

 

KESIMPULAN

~ Ternyatalah perbezaan Skim Pembiayaan Perumahan Sektor Awam Secara Islam (SPPSAi) dan Skim Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (SPPSA) hanyalah sistem pengurusannya.  Manakala, faedah dan manfaat bagi kedua-dua Skim adalah serupa.

~ Menjadi kelebihan bagi Pembiayaan Jenis SPPSAi kerana sudah menjadi tanggungjawab peminjam yang beragama Islam untuk memilih Pembiayaan Jenis ini (SPPSAi) kerana ianya mengikut Shariah Compliance.  

~ Syariah ialah semua hukum yang diciptakan oleh Allah s.w.t untuk hamba-Nya sama ada hukum-hukum ini diperundangkan melalui al-Quran atau as-Sunnah.  Komponen Syariah terbahagi kepada Ibadat dan Muamalat dimana objektif syariah adalah untuk menjaga hubungan manusia dengan Allah s.w.t dan hubungan manusia dengan manusia.  Adalah menjadi matlamat hidup setiap Muslim untuk mendapatkan keredaan daripada Allah s.w.t Ini kerana keredaan tersebut penting bagi menjadikan hidup ini lebih sempurna dan diberkati.

~ Bagi yang ingin menukar pembiayaan SPPSA ke SPPSAi, anda boleh berbuat demikian jika surat setuju terima pinjaman (lampiran E) belum dihantar dan diterima oleh LPPSA.

~ Walaupun kos untuk pembiayaan SPPSAi lebih mahal dari pinjaman SPPSA, tetapi ianya tertakluk kepada budi bicara peguam.

~ Bayaran balik bulanan pinjaman LPP tidak berubah sama ada anda membuat pembiayaan dari SPPSA atau SPPSAi.

 

PAUTAN

________________________________________________________________________________

*PENAFIAN:

MOHD ELAM & PARTNER MANAGEMENT SERVICES tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan/kehilangan yang dialami disebabkan oleh penggunaan maklumat dalam laman web ini.  Artikel ini adalah sekadar panduan kasar yang berdasarkan senarai rujukan dibawah.  Jika ada percanggahan, rujukan maklumat adalah mengikut agensi yang berkaitan.  Semua maklumat yang dipaparkan adalah benar dan betul pada tarikh dan masa diterbitkan dan tertakluk kepada pindaan dari masa ke masa.

________________________________________________________________________________

 

Rujukan               :

~Laman Web http://www.lppsa.gov.my/v1/

~Laman rasmi EHR Homes Consultant Perumahan

~Kelantan.blogspot.com &Pakar Perunding Pinjaman Perumahan Kerajaan

Disediakan oleh    : Iffa Azira Azmi / Politeknik PortDickson / N.Sembilan / Mac2012

Dikemaskini oleh  :

1)  Siti Zawiyah Shuib / UiTMMelaka / Melaka / Januari2013

2)  Yasmin Aliyah BT Sa’ban / Politeknik Muadzam Shah / Pahang / Disember2014

3) Mimi Farina Binti Rozmin / KUIM / Melaka / Januari2016

_______________________________________________________________________________

Kami mengalu-alukan kunjungan anda, sila klik link-link panduan di bawah :

Link-link yang berkaitan dan mungkin dapat membantu anda menyelesaikan persoalan -persoalan yang bermain di minda anda  dan mungkin memberi lebih maklumat kepada anda.

 • “Saya kakitangan kerajaan, macam mane hendak memilih peguam untuk membantu saya membeli rumah terpakai (secondhand house).”  Ramai yang bertanya persoalan ini. Apakah kepentingan peguam dalam proses pinjaman anda. Jawapannya ada di link ini ! PANDUAN 3 : Pemilihan Peguam
 • Kepentingan pewaris/penama dalam pinjaman atau insurans. Perlu lebih maklumat tentang penama atau pewaris?? Klik di sini! PANDUAN 10 : Penama/waris

 

_____________________________________________________________________________

Anda boleh klik link youtube di bawah untuk mengetahui tentang perkhidmatan yang kami tawarkan..

  Perkhidmatan Kami di LPPSA (Version 2)

                           Panduan Permohonan Pinjaman Perumahan (SPPB)

                           Pemilihan Peguam : Pinjaman Perumahan  Perbendaharaan

                           Pinjaman Perumahan Kedua Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam 

_____________________________________________________________________________

Share This:

 

54 Responses to 4) SPPSA atau SPPSAi dahulu dikenali sebagai SPPP dan SPPI

 1. eita says:

  1) saya berminat nak tahu apakah SYARIAH AL BAI’BITHAMAN ‘ AJIL?
  2) Apakah kaedah SYARIAH AL BAI’BITHAMAN ‘ AJIL yg. menjadikan jumlah HARGA JUALAN dlm perjanjian (perb.BPP.SPPI(G)L….) dan (Perb.BPP.SPPI.PSA.2000) ?
  3) Apa itu HARGA JUALAN ?
  4) kut kaedah SYARIAH AL BAI’BITHAMAN ‘ AJIL, adakah saya kena beli dengan HARGA JUALAN yg tercatat dlm perjanjian?
  5) Siapa pula yg layak melantik peguam utk mengendalikan dokumen ?
  6) Bagaimana pula pendapat terhadap peguam yg tidak dpt memberi penerangan tepat terhadap SYARIAH AL BAI’BITHAMAN ‘ AJIL, kepada pembeli ?
  7) Tidakkah kaedah SYARIAH AL BAI’BITHAMAN ‘ AJIL ini memilih peguam syariah utk proses guaman ?
  8) Apa itu Muqasah?
  9) Apakah jaminan MUqasah terhadap pembeli suatu masa nanti ?
  10) Apakah kesan kepada pembeli dan juga pembiaya terhadap dokumen perjanjian gadaian (perb.BPP.SPPI(G)L….) dan (Perb.BPP.SPPI.PSA.2000)
  yg ternyata tidak sama dengan apa yg di maklumkan dalam surat kelulusan pinjaman. terutama selepas muqasah ?
  11) Di manakah keistimewaan kepada pembiaya dan pembeli dalam kaedah SYARIAH AL BAI’BITHAMAN ‘ AJIL yg digunakan ?

  Mohon perjelasan telus…

  2)

   
  • Elam says:

   jawapan :
   1. Bai’ Bithaman Ajil (perjanjian jual beli balik) atau BBA merupakan konsep perbankan Islam yang digunakan dalam pembiayaan sewa beli atau pembelian insurans.
   2. Kaedah BBA dlm SPPI dianggap sebagai kaedah pembiayaan yang menggantikan kaedah pembiayaan berdasarkan pinjaman yang diamalkan oleh sistem perbankan konvensional.jadi kaedah yang di gunakan adalah sama seperti kaedah yang digunakan di perbankan islam.
   4. eita kena faham bagaimana ilustrasi BBA berlaku terlebih dahulu kerana konsep BBA adalah perjanjian jual beli semula dimana berlakunya akad diantara pembeli dan penjual. hal ini menerangkan akad akan sah sekiranya persetujuan berlaku antara dua pihak. oleh itu persetujuan adalah termasuk harga yang telah dipersetujui antara dua pihak. akad akn terbatal jika pembeli serta penjual tidak bersetuju antara 1 sama lain.
   5. pengutamaan diberi kepada konsultan atau peguam berpengalaman, dan pengendali dokumen tidak pernah dilantik oleh mana-mana pihak kerana sudah ternyata BBA adalah merupakan konsep dari perbankan islam.
   6. jika berlaku sebegitu, sebaiknya anda mencari firma guaman atau konsultan yang berpengalaman, hal ini kerana ada diantara firma guaman yang menguruskan urusan konvensional sahaja. setiap firma guaman tidak menguruskan perkhidmatan yang sama.
   7. ya.
   8. “Muqasah” bermakna satu amaun kurangan daripada jumlah keuntungan asas yang telah ditetapkan oleh Kerajaan.
   9. Prinsip Muqasah tidak boleh dinikmati bagi Penerima-penerima Biaya yang:

   (i) Meninggalkan perkhidmatan;
   (ii) Gagal membuat ansuran bayaran balik pembiayaan selama satu bulan atau lebih;
   (iii) Melakukan kemungkiran; dan
   (iv) Sebab-sebab lain seperti yang ditentukan oleh Pihak Berkuasa Memberi Pembiayaan.
   10. membantu pembeli/pembiaya kerana sekiranya pembeli/pembiaya memilih SPPP banyak kesan buruk mungkin berlaku seperti interest.
   11. keistimewaannya, pembeli bole menetapkan harga jualan sendiri kepada penjual bagi beli dan jual semula.
   semoga dapat membantu.tq

    
 2. ajak says:

  saya dah terletak 2 penama dalam agreement untuk beli rumah. so, secara automatik saya kena pilih SPPP. apa choice yg saya ada utk pastikan pembelian mengikut syariah? rombak semula perjanjian & tukar 1 penama shj supaya boleh pilih SSPI? give up government loan & guna pembiayaan bank yg syariah compliance? atau option lain?
  mohon penjelasan

   
  • Elam says:

   Saudara Ajak : Apa yang saya faham semua pemohon boleh pilih SPPPI @ SPPP. Cuma mungkin sesetengah peguam yang menyediakan dokument tidak berapa mahir mengenai SPPPI. Hubungi saya bila-bila untuk cadangan lanjut.

    
 3. DURRA says:

  Waktu isi SPPB sec online sy juga pilih skim SPPP dsbbkan salah fhm atas dua penama.. Jd mcamana sy nak tukar skim? sbb da tak boleh edit utk skim pinjaman..

   
  • Elam says:

   Saudara Durra : Tidak menjadi masalah print sahaja dan buat pembetulan bahagian-bahagian yang salah. Sebaiknya bagi sekali surat pemberitahuan kepada BPPP bahagian yang ada buat pembetulan. Tk.

    
 4. Sobri says:

  Salam,

  Tuan,

  1.saya berniat nak guna skim Islamic sppi,tetapi dinasihatkan pemaju memilih sppp kerana selain yuran guaman yang agak tinggi berbanding sppp,saya dimaklumkan tiada rebate diberi untuk penyelesaian awal,dan semestinya kiraan harga bayaran balik bukan lagi tertakluk pada harga rumah tetapi pada harga pembiayaan yang dibuat (Al-Bai Bithaman Arjil) dan selalunya komitmen bulanan lebih tinggi .Minta penjelasan dan nasihat.

  2.Contoh rumah yang saya ingin beli RM112,000.Berapa anggaran yuran guaman spppi dan harga pembiayaan bulanan yang saya perlu bayar?

   
 5. Erda says:

  Saya menghadapi kekeliruan mengenai pemotongan bayaran ansuran yang akan dipotong dr gaji bulanan.
  Mengikut surat setuju terima dr BPP anggaran ansuran bulanan bayaran balik pembiayaan sebelum Muqasah adalah sebanyak RM 1943.78 tetapi selepas Muqasah ianya adalah sebanyak RM 1394.84. Dan pada borang (Per. BPP.SPPI (G) 010694) 1st Party Islamic Loan Charge.. ansuran bulanan yang akan dipotong sebanyak RM1943.78 dari gaji bulanan.
  Aamaun yang mana satu sebenarnya yang akan dipotong dr gaji bulanan??

   
 6. Adah says:

  Entah kenapa, saya telah memilih SPPP semasa pembelian rumah pada tahun 2006. Sekarang terasa amat bersalah kerana tidak memilih SPPPI. Saya telah hubungi Bah. Pinjaman, tetapi dimaklumkan tak dapat berbuat apa2. Adakah jalan keluar bagi saya untuk SPPPI?

   
  • Elam says:

   Salam Adah : Anda adalah seorang yang mempunyai kesedaran keimanan yang tinggi. Pandangan saya seruapa dengan BPPP,
   tetapi jalan untuk keluar dari belenggu cara konvensional ialah buat full settelment / penyelesaian awal. Kelebihan :
   1. Boleh buat pinjaman ke 2 untuk beli rumah atau tanah yang lain.
   2. Dapat rebet/lebihan/pengurangan dari bpp dan syarikat takaful.
   Semuga membantu.

    
 7. Shahima mohd nadzri says:

  Assalamualaikum…
  Sy mohon pencerahan dan penjelasan berkenaan pembelian rumah atas pembeli sedia ade..rumah jenis teres…non bumi lot….sy amat berminat dgn rumah tersebut..sudah direnovate,tersedia 2 buah aircond,pemanas air di bathroom,kitchen cabinet,wadrobe, katil n floor plan for renovation pn ade.
  Sy skrang dlm proses membuat penilaian terhadap rumah tersebut.harga yg ingin dijual adalah rm260,000. N kalau boleh sy nk buat goverment loan for max rm280,000.
  Gaji pokok sy utk thn 2013 dan b4 kenaikan gaji tahunan bln 7 ini adalah rm2800++…n plus wit elaun rm942….adakah syblayak utk gov loan for rm280k.
  Jika proses penilaian harga rumah adalah kurang dr harga jual yg ditawarkan penjual, boleh kah sy memohon penilaian semula dengan mengemukan segala item tambahan dalam rumah tsebut yg telah disediakan beserta kawa rumah yg berdekatan dengan pasaraya besar terkemuka.adakah sy mampu untuk memiliki rumah tersebut.
  Jika berjaya dalam proses penilaian harga,apa step seterusnya yg perlu sy lakukan?perlukah sy melantik peguan sebelum penilian dibuat kerana jika berlaku kegagalan proses penilaian utk membolehkan sy memohon loan,sy risau akan dikenekan charge yuran guaman.

   
  • Elam says:

   Mksm. Pn Shahima : Soalan yang paling panjang saya terima. Satu perancangan yang baik jugak. BPPP hanya akan meluluskan pinjaman berdasarkan nilaian yang dikeluarkan pejabat penilai (JPPH) sahaja.
   Pegawai JPPH akan melawat rumah puan untuk penilaian dan laporan akan terus dihantar ke BPPP. Untuk kes seperti puan saya cadangkan supaya menghubungi hp saya untuk saya cadangkan peguam,
   peguam akan selesaikan semuanya….. seperti kelayakkan pinjaman, permohonan online, S&P, penilaian dll. Puan hanya sediakan dokument yang diperlukan. Semuga membantu.

    
 8. Rash says:

  Assalamualaikum,

  Saya ingin bertanya, apakah takaful yg sesuai dipilih untuk membuat pinjaman perumahan kerajaan ini. Ada lapan takaful telah dicadangkan.

   
  • Elam says:

   Mksm Rash : Semua panel adalah baik, bagi pandangan saya ada beberapa panduan sebagai panduan…
   1. Pastikan ia adalah takaful.
   2. Senang berurusan semasa permulaan permohonan dan boleh membantu jika ada tuntutan masa depan.
   3. Ada pejabat terdekat dengan kita.
   4. Berpengelaman …. dan menawarkan manafaat lebih.
   5. Harga/sumbangan yang kompetatif berkadar dengan manafaat diperolehi.
   Jika ingin perincian boleh hubungi hp saya. Harap dapat pencerahan.

    
 9. rohayu says:

  salam,

  saya beli rumah apartment menggunakan SPPI tapi pihak BPP,Putrajaya mengatakan saya tak boleh guna SPPI utk beli apartment atas tangan orang. Ada tak cara lain utk saya guna loan SPPI

   
  • Elam says:

   Mksm…. Rohayu : Pelik nampak soalan puan, tetapi boleh tak e-mail surat penolakkan untuk saya bagi ulasan. (takaful2all@yahoo.com.my) Saya menanti email puan. TQ

    
 10. ahmad says:

  Salam,

  Bolehkah saya mengambil insuran takaful sekiranya jenis pinjaman yang dipilih adalah SPPP? Ataupun insuran tiada kaitan dengan SPPP atau SPPi

   
 11. Selvaraj a/l v. Manikam says:

  Salam sejahtera
  Saya spt nama dan email diatas telah berpindah ke beberapa sekolah di sikitar Georgetown Penang.Mugkin silap saya tidak maklum kepada pihak bah.perumahan.Sekarang saya di Sk.Wellesley Jalan Sultan Ahmad Shah 10500,P.Pinang.No.Akauan pinjaman perumahan saya ialah 633395-07 dan rujukan 16079/2002/03.Minta budi baik tuan menghantar segala penyata tahunan ke alamat sekolah ini. Terima kasih

   
  • Elam says:

   Salam sejahtera encik Selvaraj. Makluman bertulis melalui surat rasmi mengenai perkara ini drpd encik, perlu dilampirkan kepada pihak BPP utk tindakan lanjut.

    
 12. Sharin Ab Ghani says:

  Salam tuan, yang mana lagi baik MRTT atau MLTT? Semua takaful offer ke?

   
 13. yani says:

  Assalamualaikum tuan..
  Waktu isi SPPB sec online sy juga pilih skim SPPP di sbbkan salah fhm. Slps BPP menghantar kelulusan pinjaman perumahan perbendaharaan(SPPP) saya tidak sedar bahawa yg itu pinjmn konvensional. Hr ini semasa ingin menandatangani surat lawyer, lawyer memberitahu bahawa pinjmn konvensional.Jd mcamana sy nak tukar skim? byk jam sy call BPP tetapi talian sibuk.

   
 14. zaki says:

  saya ingin membina rumah diatas tanah nama saya dan isteri tetapi saya ingin memmohon pembiayaan perumahan BPP Sppi diatas nama saya seorang sahaja…boleh ke ?

   
  • Elam says:

   Encik Zaki boleh memohon jika tanah atas nama sendiri/pasangan dan selagi encik berstatus penjawat awam yg dah sah jawatan.

    
  • Elam says:

   Salam En. Zaki. Tiada masalah untuk memohon jika tanah atas nama pasangan dan selagi encik berstatus penjawat awam yg dah sah jawatan.

    
 15. nazrie says:

  Salam tuan,
  Isteri saya telah submitt permohonan sppi dan masih menunggu kelulusan. S&P nama saya dan isteri tetapi pembiayaan isteri seorang saja. Saya terbaca sppi hanya boleh 1 nama sahaja dlm S&P. Perlukah saya tukar ke SPPP ?
  Terima kasih tuan.

   
 16. jaffar says:

  Assalamualaikum..nk tnya…Sy guna pinjaman sppi…ansuran bulanan yg mn perlu sy byr…ansuran bulanan akhir atau ansuran jln slps muqasah…minta penjelasan…

   
 17. hafiz says:

  Salam..

  Saya dan isteri bakal membeli rumah dgn double loan.. boleh kah kami memohon sspi?

   
 18. Alhamdulillah! Thank you for sharing your knowledge and experience with us.

  Rgds – Khaidir Zakaria

   
 19. Nasihah says:

  Bolehkah saya menukarkan pinjaman spp saya kepada sppi.saya telah membeli rumah menggunakan spp dan potongan gaji telah pun dibuat.

   
  • Elam says:

   salam pn. penukaran skim pinjaman dari SPPP ke SPPI adalah tidak dibenarkan kerana pn telah lulus permohonan dan BPP telah membuat potongan gaji melainkan pn belum lulus pinjaman tersebut. semoga dapat membantu.

    
 20. Nasihah says:

  Wujudkah sistem refinance dalam skim pinjaman kerajaan?

   
 21. Hafizah says:

  Salam… Saya membuat loan perumahan pada thn 2012 sebanyak RM255 000 ( tidak termasuk perlindungan). Jumlah keseluruhan termasuk perlindungan SSPI ialah RM269 000( bermaksud jmlah perlindungan ialah rm14k)… Kemudian pada thn 2014, saya telah menjual rmh tersebut (tempoh pemilikan 2 thn sahaja).. Jumlah perlindungan yang dipulangkan kepada saya hanyalah rm1300 lebih sahaja… Apakah jumlah itu yg sepatutnya saya terima dan benarkah tiada rebat yg akan diberi jika membuat penyelesaian awal? Terima kasih…

   
 22. Fath Aziz says:

  Salam tuan..saya baru sahaja menandatangi surat dengan lawyer..Tapi lawyer saya beritahu surat kelulusan saya adalah SPPP..sewaktu isi borang online saya telah memilih takaful malaysia sebagai insurans..kenapa boleh jadi begitu?bolehkan saya membuat pertukaran kepada SPPI memandangkan pemotongan bayaran balik bulanan dijangkakan pada tahun hadapan..

   
  • admin says:

   Wasalam, mungkin ada kesilapan semasa membuat pengisian maklumat borang online. Bantuan lanjut sila hubungi admin di 0176872668 (ieta)

    
 23. Iza says:

  Salam tuan..permohonan sy sudah diluluskan..semasa sy mengisi borang secara online,sy disuruh oleh pemaju supaya memilih SPPP dan ETIKA TAKAFUL..sy yang naif ini mengikut sahaja..adakah SPPP tidak bagus?apa kesan negatif untuk masa akan datang?sy risau memikirnya..sy rasa bersalah kerana tidak memilih SPPPI..mohon tuan emailkan jawapan kepada sy..terima kasih..

   
  • admin says:

   Wasalam, maaf tidk bole buat sebarang pembetulan kerana pinjaman telah lulus dan tiada kesan negatif. ianya agak rugi sahaja jika tidak memilih pelan SPPI.

    
 24. su says:

  assalamualaikum..sy nak dptkan pengesahan dr tuan,memandangkan susah sgt nak call bpp.. sy nak buat refinancing dr loan maybank kpd kerajaan..so kene buat pinjaman jenis 5.. tp peguam sy maklumkan utk pinjaman jenis 5,xde pinjaman islamic. btl ke begitu?terima kasih..

   
  • admin says:

   Wasalam, di dalam perkeliling tiada kenyataan seperti yang En/Pn perkatakan, jadi tiada masalah untuk membuat convertion. Hubungi admin di 0176872668 (ieta) untuk bantuan lanjut. Tq

    
 25. Mohd Arif says:

  Sy buat calculation compair SSPP dgn SPPI…rmh 185k bln2 RM930 SSPP, RM1200 SPPI. Mcm mane tu…bkn ker sama 4%??? Mohon penjelasan…

   
 26. Rashid says:

  Assalamualaikum
  sy kakitgn GOV & nk beli rumah, so nak tanya sikit..
  Sy try guna kalkulator di LPPSA
  1) guna secara SPPP – RM1,3++/BULAN
  2)guna secara SPPI – RM1,8++/BULAN
  bg harga rumah rm270,000 & sedang bina.
  betul ke beza sama mcm tu sekali kalo guna SPPI? mohon pencerahan & penerangan.

   
 27. Fahmi says:

  saya telah cuba membuat pengiraan di website lppsa bagi rumah beharga rm340k dgn panel takaful yg sama..namun anggaran bulanannya sgt jauh berbeza..
  sppp-rm1678.08
  sppi-rm2338.89..
  kenapa sgt ketara perbezaannya..mcm islamik plak rate tggi..adakah ini hakikatnya…harap kalkulator yg salam..tq

   
 28. Arnini says:

  Assalamualaikum tuan..
  saya telah mengisi SPPB online dan memilih skim SPPSA.boleh ke saya menukar skim tersebut kepada SPPSAi?kerana SPPB online yang telah sah dan hantar tidak boleh dikemaskini.bagaimana untuk saya menukar skim pinjaman tersebut?

   
  • admin says:

   Wasalam, ya boleh. Penukaran perlu bantuan teknikal. Sila hubungi admin di 0176872668 (ieta) untuk bantuan segera.

    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>