SEKATAN DAN JENIS-JENIS TANAH

Home_Insurance-512

Sekatan kepentingan

 • Merupakan batasan atau sekatan ke atas hak-hak tuan tanah bertujuan untuk mengawal kepentingan tanah tersebut. Jika tanah anda memiliki sekatan kepentingan, ia akan dinyatakan di dalam geran tanah tersebut. Contoh-contoh sekatan :-

√ Tanah yang diberi milik ini tidak boleh dipindah hak milik digadaikan atau                     dipajakkan

√ Tanah ini tidak boleh dipindah hak milik atau dipajak kecuali dengan kebenaran           Pihak Berkuasa Negeri. Sekatan kepentingan ini dikecualikan kepada orang                   Melayu

√ Tanah yang terkandung di dalam hak milik ini tidak boleh dijual atau dipindah milik dengan apa cara sekali pun kepada Bukan Warganegara / Syarikat Asing tanpa persetujuan Pihak Berkuasa Negeri.

Surat protes (caveat)

 • Surat protes dikeluarkan bertujuan untuk menghalang segala aktiviti berlaku ke atas tanah tersebut.
 • Tuan tanah perlu menyelesaikan masalah caveat tersebut sebelum membuat pinjaman perumahan kerajaan.
 • Cara menyelesaikan masalah tersebut ialah mereka yang mengeluarkan caveat perlu     menandatangani borang balik caveat (19G), manakala kos yang perlu dikeluarkan ialah RM 100 dan hanya mengambil masa sehari.

Jenis-jenis tanah:

1. Pegangan milikanbebas (freehold/kekal)

 • Merupakan tanah dimana pemilik tanah pegangan bebas miliki tanah tersebut selamanya tanpa tertakluk kepada tanah tersebut kembali kepada hak milik kerajaan selepas sesuatu tempoh tertentu (kecuali melalui pengambil balik tanah oleh kerajaan).
 • Sebagai contoh,  jika dokumen hak milik itu dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar Tanah Negeri maka ianya menggunakan No.Hak milik seperti Geran 1234 manakala jika ianya dikeluarkan oleh Pejabat Tanah Daerah maka No.Hak milik adalah seperti Geran mukim 1234.

2. Pajakan (leasehold)

Merupakan jenis pegangan ke atas hartanah untuk suatu tempoh yang telah ditetapkan.Pada masa ini tempoh pajakan yang biasa dilihat atau dikeluarkan oleh kerajaan Negeri / Pejabat tanah adalah 99 tahun.

3. Hak milik sementara

 • Merupakan tanah yang masih belum memiliki status muktamad sama ada ia merupakan tanah pegangan milikan bebas atau pajakan.
 • Dokumen hak milik muktamad akan menggunakan no. pengenalan seperti Geran, Geran Mukim, Pajakan, Pajakan Mukim dan sebagainya.
 • Untuk hak milik yang belum muktamad, no. pengenalan hak milik yang digunakan yang mungkin anda pernah lihat adalah seperti H.S.(D)11234 atau H.S.(M)1234.

4. Tanah lesen pendudukan sementara (tanah lot)

 • Ia merupakan tanah lesen pendudukan sementara kerana tempoh sahnya singkat dan tidak boleh di serah hak.
 • Tanah jenis ini tidak boleh digunakan untuk membuat pinjaman perumahan kerajaan kerana tidak memiliki geran.

Syarat-syarat

Syaratnya ialah suatu arahan atau larangan yang dikenakan dan dinyatakan didalam hak milik keatas sesuatu tanah yang diberi hak milik bertujuan mengawal penggunaannya. Sebagai contoh:-

√ Tanah yang diberi hak milik hendaklah digunakan untuk sebuah rumah kediaman         sahaja”

√ Bangunan yang didirikan di atas tanah ini hendaklah digunakan untuk kediaman          sahaja.

√ Tanah yang diberi hak milik ini tidak boleh ditanam dengan, atau dibiarkan                    tumbuh pokok-pokok getah”

contoh sekatan kepentingan

Carian rasmi

Carian untuk memeriksa, mencatat atau ‘extract’ mana-mana daftar hakmilik, buku perserahan atau buku pembetulan atau apa-apa instrumen urusniaga atau permohonan yang disertakan kepada pendaftar dan carian rasmi tersebut perlulah ditandatangani oleh pendaftar. Ianya digunakan untuk kegunaan rasmi BPP atau bank.

Kelayakan pemohon

Mana-mana orang, agensi, syarikat atau badan yang berkepentingan

Kaedah permohonan

 • Hendaklah ada tandantangan PENTADBIR Tanah
 • Permohonan hendaklah dibuat menggunakan borang Carian Rasmi yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar atau Pejabat Tanah Daerah mengikut sek. 384 KTN
 • Bayaran permohonan carian rasmi sebanyak RM50.00

Permohonan

Permohonan dibuat di pejabat tanah atau pejabat pendaftar dimana hakmilik tersebut dikeluarkan.

Carian persendirian

Carian untuk memeriksa, mencatat atau ‘extract’ mana-mana daftar hakmilik, buku perserahan atau buku pembetulan atau apa-apa instrumen urusniaga atau permohonan yang disertakan kepada pendaftar. Untuk kegunaan sendiri

Kelayakan pemohon

Mana-mana orang, agensi, syarikat atau badan yang berkepentingan.

Kaedah permohonan

 • Tidak perlu tandatangan PENTADBIR TANAH
 • Permohonan hendaklah dibuat menggunakan borang Carian Persendirian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar atau Pejabat Tanah Daerah mengikut sek. 384 KTN
 • Bayaran permohonan carian persendirian sebanyak RM30.00

Permohonan

Permohonan dibuat di pejabat tanah atau pejabat pendaftar dimana hakmilik tersebut dikeluarkan.

Pembelian hartanah yang belum mempunyai milik individu/strata.

 1. Hartanah hendaklah dimajukan oleh pemaju berlesen atau pemaju yang mendapat pengecualian lesen daripada KPKT.
 2. Rumah atau petak rumah kediaman telah siap 100%.
 3. Penyata baki hutang penjual kedua bagi enam (6) bulan ke hadapan sekiranya harta dicagar kepada bank/ institusi kewangan.
 4. Perjanjian Jual Beli asal antara pemaju (penjual pertama) dengan pembeli pertama (penjual kedua).
 5. Akujanji pemaju, tuan tanah dan peguam untuk pindahmilik kepada nama pemohon apabila Hakmilik Individu/ Strata dikeluarkan (Borang 5B).
 6. Persetujuan pemohon menanggung risiko kerana membeli hartanah daripada penjual yang bukan pemilik berdaftar (Borang 10).
 7. Laporan daripada JPPH yang mengesahkan kemajuan binaan rumah dan nilaian semasa
 8. Wang pembiayaan hanya akan dikeluarkan setelah penyerahan hak selesai kepada Lembaga jika hartanah tidak diserah hak kepada bank/ institusi kewangan.A New Design (6)

Nota:

BPPP (Bahagian Pinjaman Perumahan Perbendaharaan) kini dikenali sebagai LPPSA (Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam).

poster_from_postermywall


PAUTAN

Slider not found

 *PENAFIAN:

MOHD ELAM & PARTNER MANAGEMENT SERVICES tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan/kehilangan yang dialami disebabkan oleh penggunaan maklumat dalam laman web ini.  Artikel ini adalah sekadar panduan kasar yang berdasarkan senarai rujukan dibawah.  Jika ada percanggahan, rujukan maklumat adalah mengikut agensi yang berkaitan.  Semua maklumat yang dipaparkan adalah benar dan betul pada tarikh dan masa diterbitkan dan tertakluk kepada pindaan dari masa ke masa.


 Rujukan  :

 •  Pejabat Tanah dan Galian
 •  Firma Guaman
 •  Penasihat Pinjaman Perumahan Kerajaan

 Disediakan oleh :

 1. Muhammad Hazman Bin M Rosli / Politeknik Nilai / Oktober 2014
 2. Nur Syazwani Binti Md.Nor / UTeM / Januari 2016

Disemak Oleh: Mohd Elam Bin Mohamed


Kami mengalu-alukan kunjungan anda, sila klik link-link panduan di bawah :

Link-link yang berkaitan dan mungkin dapat membantu anda menyelesaikan persoalan -persoalan yang bermain di minda anda  dan mungkin memberi lebih maklumat kepada anda.

http://mohdelam.com/mortgage/insurans/pilih-et/
http://mohdelam.com/mortgage/insurans/pilih-tm/


Anda boleh klik link youtube di bawah untuk mengetahui tentang perkhidmatan yang kami tawarkan..

Perkhidmatan Kami di LPPSA (Version 2)
Panduan Permohonan Pinjaman Perumahan (SPPB)
Pemilihan Peguam : Pinjaman Perumahan  Perbendaharaan

49 Responses to SEKATAN DAN JENIS-JENIS TANAH

 1. mw says:

  Salam sejahtera,

  Geram saya adalah 99 tahun leasehold. Tetapi di bahagian Sekatan Kepentingan ditulis “Tiada”.

  Adakah saya masih perlu apply consent?

 2. Muhammad mohd yunos says:

  as salam.
  mohon pandangan dan pencerahan. apa yang dimaksudkan dlm syarat2 khas hakmilik sementara

  sekatan sekatan kepentingan:
  “Tanah ini boleh dipindahmilik atau dipajak dengan kebenaran bertulis oleh pihak berkuasa negeri”.

  Soalan
  1. maksud kenyataan diatas.
  2. perkara yang perlu dilakukan jika pemilik ingin menjual tanah tersebut.

  terima kasih

  • admin says:

   Wasalam, jika didalam geran ada menyatakan “Tanah ini tidak boleh di pindahmilik atau dipajak kecuali dengan kebenaran Pihak Berkuasa Negeri”. Ini bermakna rumah tersebut boleh dijual kepada bukan bumi tetapi perlu mohon consent di pejabat tanah dahulu.

 3. Aida says:

  Assalam.
  Saya ingin tahu.. bolehkah rumah berstatus bumi di jual pada bukan bumi?

  • admin says:

   Wsalam, jika didalam geran ada menyatakan “Tanah ini tidak boleh di pindahmilik atau dipajak kecuali dengan kebenaran Pihak Berkuasa Negeri”. Ini bermakna rumah tersebut boleh dijual kepada bukan bumi tetapi perlu mohon consent di pejabat tanah dahulu.

 4. muazzin says:

  As salam boleh ke saya membuat pinjman untuk membeli tanah (individu) dan membuat pinjman sekali lagi untuk membina rumah..
  Adakah rumah yang di bina itu boleh di jual

  • admin says:

   wsalam, encik boleh membuat gov loan utk membeli tanah & membina rumah atas tanah tersebut. Ia dikira sebagai 1 pinjaman.
   Encik perlu rujuk peguam berkenaan dgn penjual rumah tersebut.

 5. Azni says:

  Tuan, saya ingin membeli rumah lelong (rumah kos rendah kerajaan negeri pulau pinang). Di dalam geran ada tertera, Syarat Nyata Sekatan Kepentingan: Tertakluk kepada sekatan dan syarat dalam Hakmilik Geran Mukin 1599.
  Persoalan saya: Apakan saya layak untuk memiliki rumah tersebut jika saya memenangi proses lelongan itu sebab,
  1. IC beralamat perak (berhampiran sempadan perak, penang & kedah).
  2. Bekerja di Kedah.
  3. Sudah mempunyai rumah kos sederhana di perak.

 6. Zainol Karim says:

  assalm, tuan
  Saya mempunyai tanah hakmilik sementara. Adakah saya boleh memohon untuk mendapat hakmilik kekal ?
  Jika bolehapakah syarat2 tanah hakmilik sementara menjadi hakmilik kekal?

  • admin says:

   Wassalam. Hakmilik sementara boleh ditukar kepada hakmilik kekal jika harta sudah dapat kebenaran oleh Pengarah Ukur. Boleh mengemukakan permohonan ke Unit Pendaftaran, Pejabat Tanah dan Daerah yang berkaitan.

 7. zakuan says:

  As’salamualaikum,
  Kaluarga saya ada sebidang tanah yang mana ditinggalkan oleh arwah ayah, nama masih belum tukar. Mak masih ada, ada 1 adik laki yg belum cukup umur. Saya nak bertanya, Bolehkah tanah yg berstatus gadaian(diletakkn di ceti) dicagar ke bank @ dijual (untuk bayar balik hutang arwah kat Ceti itu)? dalam keadaan ada adik saya yg masih belum ckup umur.

  • admin says:

   Wsalam, encik perlu pejabat tanah/peguam berkenaan tanah warisan & pemindahan harta kepada waris yang masih belum cukup umur.

 8. Azia says:

  Assalamualaikum, saya ada 2 persoalan:
  Saya pernah bercadang menjual tanah & menerima deposit sbg tanda bersetuju. Tetapi belum pun mulakan apa2 proses pembelian, ( mengisi borang utk membuat permohonan pertukaran nama), saya mendapat notis kerajaan ambil sebahagian tanah tersebut utk projek jalanraya. Selepas urusan dgn pihak kerajaan, saya membatalkan hasrat menjual tanah tersebut dan memulangkan kembali bayaran deposit yg saya terima. Tetapi bakal pembeli tidak puashati dan membuat kaveat ke atas tanah tersebut. Persoalan saya:
  1. Apakah tanah saya itu boleh dikaveat oleh individu lain(bakal pembeli) tanpa pengesahan tuan tanah sedangkan saya dah memulangkan wang depositnya?
  2. Apakah ada sekatan atau masalah jika tanah tersebut akan diambil oleh kerajaan untuk projek pembangunan?

  • admin says:

   Wassalam. Berkenaan keadaan encik, tiada masalah untuk encik membatalkan jual beli tersebut.
   Encik juga sudah memulangkan semula deposit tersebut.
   1. Tanah boleh dikaveat oleh mana2 individu tanpa kebenaran tuan tanah.
   2. Tak ada masalah jika kerajaan ingin mengambil tanah tersebut.

 9. admin says:

  THANK YOU! Hopefully useful to others too.

 10. Nurul says:

  Salam,sy berminat hendak beli rumah atas tanah drpd penjual. Tapi masalah yg timbul,tanah tu leasehold dan tinggal 35tahun saja lg. Apakah yg perlu sy buat ya? Adakah sy setelkan dulu urusan jual beli, kemudian baru mohon untuk pembaharuan tempoh ke 99 tahun semula? Atau saya perlu suruh penjual baharukan dulu kemudian baru buat jual beli?

  • admin says:

   Wsalam, pada pendapat saya puan perlu rujuk pada pejabat tanah sama ada boleh lanjutkan tempoh leasehold tersebut atau perlu tunggu luput dahulu dan buat pembaharuan.

 11. mohd yusuf bin hashim says:

  Salam tuan, saya ada sedikit kemusykilan dan ingin meminta pendapat..baru2 ini saya ada membeli sebidang tanah keluasan 0.8 hektar (geran hakmilik sementara) tapi tertera dalam geran hakmilik selamanya. boleh terangkan maksudnya?bolehkah saya memohon geran mukim untuk tanah tersebut dan bagaimanakah caranya? sekian terma kasih

  • admin says:

   Wsalam, geran hak milik selamanya bermaksud tanah tersebut Freehold. Geran hakmilik sementara bermaksud geran tersebut bukan geran asal dan masih ada hutang dengan bank. Geran mukim ditentukan oleh kerajaan negeri dan bukan boleh dimohon oleh individu.

 12. assalamualikum..
  ibu saya mendiami rumah atas tanah sudah 43 tahun atas tanah pajakan 99 th.
  Tiba-tiba ketua kg. beritahu rumah bagian hadapan hendak dirobohkan utuk buat jalan..Sedangkan dalam paln asal bagian rumah tersebut tidak berada di bhgian jalan..
  Ibu saya enggan besetuju sbb rumah yang dibina sudah memakan belaja yang besar. Ibu saya tidak lg bekerja hanya ada duit pencen arwah ayah saya yg
  tidak seberapa.Bagmana cara utk beusaha bagi mendapatkn hak agar bahgian rumah tidak dirobohkan.
  **sangat buntu ingin membantu ibu*

  • admin says:

   Wsalam, harap maaf. saya tidak bantu encik dalam hal tersebut. Encik perlu rujuk kerajaan negeri berkenaan dengan hal tersebut.

 13. Khairul nizam says:

  Assalamualaikum.sy ada tanah atas nama sy sendiri,tp status geran hak milik sementara.blh kah sy menjualnya Dan tukar nama pembeli.sy dgr kena caj 30% Dari harga tanah tu btul ke?

  • admin says:

   Wassalam. Tak ada masalh untuk jual beli tanah hak milik sementara. Setakat ni tiada apa2 caj dikenakan. Boleh rujuk pejabat tanah utk pengesahan lanjut.

 14. Ramesh says:

  terima kasih diatas usaha mencerahkan keadaan tentang hakmilik tanah.
  Saya satu persoalan mengenai hakmilik tanah yang dimiliki oleh orang lain tetapi rumah kepunyaan sendiri. Rumah itu sudah kami miliki selama 40 tahun. Baru-baru ini pejabat tanah pula telah menghantar cukai tanah atas tanah tsb dan saya telah membayarnya.
  Kini tuan tanah menyuruh kami mengosongkan tanah tsb. Apakah hak saya dalam hal ini?

 15. assalamualaikum?saya memiliki tanah,tapi tak ada geran atau pun belum menerima keputusan dari jabatan tanah ukur..walaupun jabatan tanah ukur sudah membuat ukuran di tanah yang saya miliki??apa yang harus saya lakukan?dan jabatan tanah ukur menyatakan tanah saya itu harus di ukur semula??sedang kan jabatan tanah sudah membuat ukuran tanah saya tu dan membuat bayaran kepada mereka yang membuat ukuran pada tanah saya

 16. Along kuantan says:

  As salam,,,akak dari kuantan berhasrat untuk menjual tanah Lot 565 m2 ,, Geran Pajakan Mukim (99 tahun )..berdekatan Airport dn taman perumahan,, apa yg merunsingkn akak ialah berkenaan harga tanah Lot tu….kerna ada buyer mngatakn tanah tu hnya bernilai rm 100K..saja
  Jadi d sini bagaimana cara nya akak nk tahu harga sebenar harta tersebut…?
  Harap dpt mmbntu..

 17. maha letchumy says:

  Pindah milik rumah Dan tanah boleh dilakukan Jika usia geran baru kurang daripada setahun? Berdasarkan kasih sayang.
  Harta kepunyaan datuk. Datuk dah meninggal dunia. Geran baru atas nama nama anaknya. geran dikeluarkan tahun 2016. Tiada hutang Dengan bank. Sekarang anak anak nak pindah milik keatas salah seorang anak sahaja. Possible ke?

 18. Nur amalina says:

  Assalamualaikum
  Saya telah memiliki rumah mampu milik johor
  Adakah saya layak utk membeli rumah kedua iaitu rumah 2nd hand yg merupakan tanah sekatan

 19. Badrul hakim says:

  Assalamualaikum
  Bolehkah saya hendak membuat pinjaman bank untuk memulakan perniagaan dengan membuat cagaran geran mukim …

 20. Rizal says:

  Assalamualaikum..
  Saya ada sebuah tanah geran HS(M) yg ditulis empat nama diatasnya. Bolehkan saya ingin membuat pecah bahagian bagi mendapatkan 1 geran untuk setiap seorang? Dan bagaimanakah caranya yang perlu saya buat.

 21. Adi Marwandi says:

  Assalamualaikum
  Saya ingin bertanya bolehkah saya membeli tanah Hakmilik sementara HS(M) yang mempunyai sekatan ‘Tanah yang dikurniakan ini tidak boleh dijual, dicagar, digadai, dipajak atau dipindahmilik dengan apa cara sekalipun termasuklah dengan cara menggunakan segala surat perjanjian yang bertujuan untuk melepaskan/menjual tanah ini tanpa persetujuan Pihak Berkuasa Negeri’
  Terima kasih

 22. Syafiq says:

  Assalamualaikum….sye nak tnye sikit berkenaan tanah milikan bebas tetapi ada dua dokumen yang sama pada dua orang yang berbeza..boleh saudara bgtau mcm mana nak tau keaslian sesuatu dokumen trsebut

 23. Azza Aziz says:

  Sepupu saya membuat rumah kerajaan di Pulau Pinang atas geran Tanah bersama termasuk nama saya. Dia ingin memohon pelan rumah dan lantai dari MPSP. Sila berikan pandangan kebaikan dan keburukan kepada kami ( 5 orang ) yg juga pemilik geran tersebut tetapi mempunyai lot-lot yang berlainan . Mohon nasihat dan pandangan daripada pihak tuan dengan segera kerana saya dan saudara lain diminta menandatangani surat kebenaran tersebut pada minggu hadapan . Terima kasih .

  • admin says:

   Maaf kenyataan kurang jelas, jika ingin membina rumah menggunakan perumahan kerajaan, hanya penama atau penama bersama pasangan sahaja yang dibenarkan. Sebarang pertanyaan lanjt, sila hubungi careline kami di 0196692728.

 24. Knoor says:

  As Salam..saya bercadang buat rumah kediaman dan menetap di Pulau Langkawi tapi tanah tersebut merupakan geran tanah bersama.
  Persoalannya, ada masalah tak kalau saya dirikan rumah di atas tanah tersebut untuk jangkamasa panjang? Apakah kebaikan dan keburukan geran tanah bersama ini? Terima kasih.

  • admin says:

   Wasalam, jika pembiayaan perumahan kerajaan, tanah tersebut mestilah merupakan hakmilik pemohon sepenuhnya atau bersama pasangan sahaja. Bantuan lanjut hbungi admin di 0176872668 (ieta)

 25. A.Aziz says:

  Assalamualaikum..
  Saya ingin tahu jika tanah saya masih lagi berstatus Hakmilik Sementara HS(M), bolehkan saya membuat Carian Persendirian untuk mengetahui status tanah samada ianya Rezab Melayu atau tidak..?? Terima kasih.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *