JENIS 6 – S&P DUA PENAMA

(Jenis pinjaman ke-6 / SPPSA@SPPSAi / 2 Penama / Pembelian dengan pemaju).

Berikut adalah contoh borang permohonan online dan dokumen yang berkaitan. Pdf.downloader

 Senarai dokumen yang diperlukan untuk membuat Pinjaman Perumahan Perbendaharaan bagi
Membina rumah di atas tanah pemohon yang dibeli melalui pinjaman kerajaan. 

No

Senarai Dokumen

1

Surat iringan dari Ketua Jabatan.

2

Borang permohonan pinjaman online.

-Akuan pemilihan insuran/takaful.

-Surat persetujuan menyelesaikan baki hutang pinjaman(Borang 2)).

3

Salinan kad pengenalan yang telah disahkan oleh ketua jabatan.

4

Salinan sijil nikah@pendaftaran perkahwinan (jika S&P ada nama pasangan).

5

Penyata gaji asal terkini yang telah disahkan oleh ketua jabatan.
 6 Salinan surat pengesahan jawatan berpencen @ surat tawaran perlantikan @ pengesahan perlantikan @ pengesahan dalam perkhidmatan yang disahkan oleh ketua jabatan.

7

Borang 7 (jika S&P ada dua nama tetapi seorang saja yang buat loan).

8

Surat pengesahan menjelaskan wang beza (jika loan kurang dari jumlah belian).

9

Borang 5EK @ 5BK @ 5DK @ 11BK – Salinan geran hakmilik sementara & pelan tanah.

10

Salinan SSM lesen kontraktor / CIDB yang belum tamat tempoh dan disahkan oleh peguam.

11

Salinan pelan bangunan yang diluluskan oleh PBT sebelum tamat tempoh (12 bulan).

12

Borang 9 – Senarai sebut harga dengan kos item & kerja ubahsuai/bina rumah.

13

Borang 3 – Akujanji & Perakuan Pemegang Pertaruhan (Peguam) / HDA Pemaju & Peguam.

14

Borang 1 – Borang penilaian harta mestilah dihantar bersama salinan S&P dan salinan geran ke JPPH berdekatan dengan lokasi harta, anda juga hendaklah melampirkan ‘acknowledgement’ sebagai bukti penyerahan ke kaunter JPPH.

15

Surat Kebenaran mencagar/menggadai atau KEBENARAN PINDAH MILIK dari pihak berkuasa negeri tertakluk jika ada sekatan kepentingan.

16

Salinan perjanjian jual beli (S&P) – setem hasil perlulah dimatikan.

 

Nota/ Panduan:

i) S&P – Sales & Purchase Agreement (Perjanjian jual beli).
ii) JPPH – Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta
iii) SPPSA – Skim Pembiayaan Perumahan Sektor Awam.
iv)

Borang 3A  – Akujanji peguam (Kes assignment).
– Dokumen tambahan jika membeli hartanah yang belum mempunyai hakmilik individu/strata daripada pemaju (Penyerahan hak).

v) Borang 3B – Akujanji peguam (Kes gadaian).
– Dokumen tambahan jika membeli hartanah yang mempunyai hakmilik individu/strata(gadaian) @ jika membeli hartanah lelongan LPPSA.
vi) Borang 3C – Akujanji peguam (Ubahsuai assignment).
vii) Borang 3D – Akujanji peguam (Ubahsuai gadaian).

Untuk maklumat tuan/puan contoh-contoh dokumen diatas adalah dokumen asal yang telah dihantar ke Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA).  Diharapkan maklumat yang diberi dapat membantu dan memudahkan urusan pinjaman tuan/puan. Untuk mengetahui maklumat lanjut dan mendapatkan dokumen-dokumen yang lengkap anda boleh layari laman web LPPSA di http://www.lppsa.gov.my/v1/.

Jika ada sebarang kemusykilan sila hubungi di talian Careline kami 019 – 669 2728.

Updated :31 Aug 2012 / Nur Azilah Zulkefli / UKM

1 Feb 2013/Nor Azlia bt.Karim/Poli Melaka

3 Feb 2014 / Nadzirah / UiTM Bandaraya Melaka

13  APRIL 2015/ Ainul Mardhiah/Unisza

 

Disemak oleh :

Mohd Elam Bin Mohamed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *