JENIS 7 – S&P DUA PENAMA

( Jenis pinjaman ke-7 / SPPSA@SPPSAi / Ubahsuai rumah / Pembelian dengan pemaju )

 Senarai dokumen yang diperlukan untuk membuat Pinjaman Perumahan Perbendaharaan bagi
Membuat kerja ubahsuai Rumah / Pembelian dengan pemaju.

No.

Senarai Dokumen

1

Surat iringan dari Ketua Jabatan.

2

Borang permohonan online SPPB.

-Akaun pemilihan insuran/takaful.

-Surat persetujuan menyelesaikan baki hutang pinjaman(Borang 2).

3

Salinan kad pengenalan awam @ tentera @ polis yang telah disahkan oleh ketua jabatan.

4

Salinan sijil nikah yang telah disahkan oleh ketua jabatan – Jika S&P ada nama pasangan.

5

Salinan slip gaji terkini yang telah disahkan oleh ketua jabatan.

6

Salinan surat pengesahan jawatan berpencen @ surat tawaran perlantikan @ pengesahan perlantikan @ pengesahan dalam perkhidmatan yang disahkan oleh ketua jabatan.

    7

Borang 7 (jika S&P 2 nama tetapi seorang saja buat loan).

8

Surat pengesahan keupayaan menjelaskan wang beza – Jika loan kurang dari nilai harta.

9

Borang 5EK @ 5BK @ 5DK @ 11BK – Salinan geran hakmilik sementara & pelan tanah.

10

Salinan SSM lesen kontraktor / CIDB yang belum tamat tempoh dan disahkan oleh peguam.

11

Salinan pelan bangunan yang diluluskan oleh PBT sebelum tamat tempoh (12 bulan).

12

Borang 9 – Senarai sebut harga dengan kos item & kerja ubahsuai/bina rumah.

11

Borang 3 – Akujanji & Perakuan Pemegang Pertaruhan (Peguam) / HDA Pemaju & Peguam.

12

Borang 1- Borang penilaian harta mestilah dihantar bersama-sama salinan S&P dan salinan geran ke JPPH yang berdekatan dengan lokasi harta, anda juga hendaklah melampirkan “acknowledgment” sebagai bukti penyerahan ke kaunter JPPH.

13

Surat Kebenaran mencagar/menggadai atau KEBENARAN PINDAH MILIK dari pihak berkuasa negeri tertakluk jika ada sekatan kepentingan.

14

Salinan perjanjian jual beli (S&P) – Setem hasil perlu dimatikan.

Nota / Panduan :

i) S&P – Sales & Purchase Agreement (Perjanjian jual beli).
ii) JPPH – Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta
iii) SPPSA – Skim Pembiayaan Perumahan Sektor Awam.
iv)

Borang 3A  – Akujanji peguam (Kes assignment).
– Dokumen tambahan jika membeli hartanah yang belum mempunyai hakmilik individu/strata daripada pemaju (Penyerahan hak).

v) Borang 3B – Akujanji peguam (Kes gadaian).- Dokumen tambahan jika membeli hartanah yang mempunyai hakmilik    individu/strata(gadaian) @ jika membeli hartanah lelongan LPPSA.
vi) Borang 3C – Akujanji peguam (Ubahsuai assignment).
vii) Borang 3D – Akujanji peguam (Ubahsuai gadaian).

Untuk maklumat tuan/puan contoh-contoh dokumen diatas adalah dokumen asal yang telah dihantar ke Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA).  Diharapkan maklumat yang diberi dapat membantu dan memudahkan urusan pinjaman tuan/puan. Untuk mengetahui maklumat lanjut dan mendapatkan dokumen-dokumen yang lengkap anda boleh layari laman web LPPSA di http://www.lppsa.gov.my/v1/

Jika ada sebarang kemusykilan sila hubungi di talian Careline kami 019 – 669 2728 (www.wasap.my/+60196692728).

Senarai Semak Borang Ubah Suai Rumah (SPPSAi) pdf.downloader-

 

Updated : 18 Jan 2013 / Nor Azlia b.Karim / Poli Melaka

3 Feb 2014 / Nadzirah / UiTM Bandaraya Melaka

13 April 2015/ Ainul Mardhiah /Unisza

 

Disemak oleh :

Mohd Elam Bin Mohamed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *