JENIS 5 – JOIN LOAN

( Jenis pinjaman ke-5 / SPPSA@SPPSAi / Join loan / Selesaikan hutang pinjaman /  institusi kewangan)

Berikut adalah contoh borang permohonan online dan dokumen yang berkaitan.Pdf.downloader

 Senarai dokumen yang diperlukan untuk membuat Pinjaman perumahan perbendaharaan bagi
Menyelesaikan hutang pinjaman perumahan daripada bank / institusi kewangan

NO

DOKUMEN

SUAMI ISTERI
1 Surat iringan dari ketua jabatan.
2 Borang permohonan online SPPB.

-(Akuan pemilihan insuran/takaful).

-(Surat persetujuan menyelesaikan baki hutang pinjaman (Borang 2)).

3 Salinan kad pengenalan yang telah disahkan oleh ketua jabatan.
4 Salinan sijil nikah & ic pasangan (jika S&P ada nama pasangan).
5 Salinan slip gaji terkini yang telah disahkan oleh ketua jabatan.
6 Salinan surat pengesahan jawatan berpencen yang telah disahkan oleh ketua jabatan (sekiranya slip gaji ada potongan KWSP).
7 Surat tawaran perlantikan @ pengesahan perlantikan @ pengesahan dalam perkhidmatan yang telah disahkan oleh ketua jabatan.
8 Borang 6 (jika beli harta masih ada hutang Bank / Kerajaan / Convertion) & Borang 7 (jika S&P ada 2 nama tetapi seorang sahaja buat loan).
9 Surat pengesahan keupayaan menjelaskan wang beza (jika loan kurang dari jumlah belian).
10 Borang 3 – Akujanji & Perakuan Pemegang Pertaruhan (Peguam) / HDA Pemaju & Peguam.
11 Penyata asal baki hutang enam (6) bulan ke hadapan (jika beli harta masih mempunyai hutang bank / kerajaan / institusi kewangan yang lain).
12 Borang 1- Borang penilaian harta mestilah dihantar bersama salinan S&P dan salinan geran ke JPPH yang berdekatan dengan lokasi harta, anda juga hendaklah melampirkaan “acknowledgment” sebagai bukti penyerahan ke kaunter JPPH.
13 Sales and Purchase Agreement (S&P lama dari institusi kewangan).

 

i) S&P – Sales & Purchase Agreement (Perjanjian jual beli).
ii) JPPH – Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta.
iii) SPPSAi – Skim Pembiayaan Perumahan Sektor Awam Secara Islamik.
iv)

Borang 3A  – Akujanji peguam (Kes assignment).
– Dokumen tambahan jika membeli hartanah yang belum mempunyai hakmilik individu/strata daripada pemaju (Penyerahan hak).

v) Borang 3B – Akujanji peguam (Kes gadaian).
– Dokumen tambahan jika membeli hartanah yang mempunyai hakmilik individu/strata(gadaian) @ jika membeli hartanah lelongan BPPP.
vi) Borang 3C – Akujanji peguam (Ubahsuai assignment).
vii) Borang 3D – Akujanji peguam (Ubahsuai gadaian).

Nota / Panduan :

 

Untuk maklumat tuan/puan contoh-contoh dokumen diatas adalah dokumen asal yang telah dihantar ke Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA).  Diharapkan maklumat yang diberi dapat membantu dan memudahkan urusan pinjaman tuan/puan. Untuk mengetahui maklumat lanjut dan mendapatkan dokumen-dokumen yang lengkap anda boleh layari laman web LPPSA di http://www.lppsa.gov.my/v1/

Jika ada sebarang kemusykilan sila hubungi di talian Careline kami 019 – 669 2728.

Updated :Aug 2012/Hazirah Binti Abdul Ghhni/UKM

18 Jan 2013 / Nor Azlia bt.Karim / Poli Melaka

3 Feb 2014 / Nadzirah / UiTM Bandaraya Melaka

13 April / Ainul Mardhiah / Unisza

 

Disemak oleh :

Mohd Elam Bin Mohamed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *