JENIS 5 – S&P DUA PENAMA

( Jenis pinjaman ke-5 / SPPSA@SPPSAi / S&P Dua penama / Selesaikan hutang pinjaman /   institusi kewangan)

Berikut adalah contoh borang permohonan online dan dokumen yang berkaitan.Pdf.downloader

 Senarai dokumen yang diperlukan untuk membuat Pinjaman Perumahan Perbendaharaan bagi
Menyelesaikan hutang pinjaman perumahan daripada bank/institusi kewangan

No.

Senarai Dokumen

1

Surat iringan dari Ketua Jabatan.

2

Borang permohonan online SPPB.

-Akaun pemilihan insuran/takaful.

-Surat persetujuan menyelesaikan baki hutang pinjaman(borang 2).

3

Salinan kad pengenalan awam @ tentera @ polis yang telah disahkan oleh ketua jabatan.

4

Salinan sijil nikah yang telah disahkan oleh ketua jabatan – Jika S&P ada nama pasangan

5

Salinan Slip gaji asal terkini yang telah disahkan oleh ketua jabatan.

6

Salinan surat pengesahan jawatan berpencen @ salinan surat tawaran perlantikan @ pengesahan perlantikan  @ pengesahan dalam perkhidmatan yang disahkan oleh ketua jabatan.

7

Borang 6 – Jika beli harta masih ada hutang bank/kerajaan

8

Borang 7 – Jika S&P ada 2 nama tetapi seorang sahaja buat loan

9

Surat pengesahan keupayaan menjelaskan wang beza – Jika loan kurang dari nilai harta

10

Borang 3 – Akujanji & Perakuan Pemegang Pertaruhan (Peguam) / HDA Pemaju & Peguam

11

Borang 1- Borang penilaian harta mestilah dihantar bersama-sama salinan S&P dan salinan geran ke JPPH yang berdekatan dengan lokasi harta ,anda juga hendaklah melampirkan “acknowledgment” sebagai bukti penyerahan ke kaunter JPPH.

12

Surat penyata baki hutang 6 bulan kehadapan- Jika beli harta masih mempunyai hutang bank @ kerajaan @ intitusi kewangan yang lain.

13

Salinan perjanjian jual beli (S&P) – S&P lama daripada institusi kewangan

Nota / Panduan :

i) S&P – Sales & Purchase Agreement (Perjanjian jual beli).
iii)

Borang 3A  – Akujanji peguam (Kes assignment).
– Dokumen tambanhan jika membeli hartanah yang belum mempunyai hakmilik individu/strata daripada pemaju (Penyerahan hak).

iv) Borang 3B – Akujanji peguam (Kes gadaian).- Dokumen tambahan jika membeli hartanah yang mempunyai hakmilik individu/strata(gadaian) @ jika membeli hartanah lelongan LPPSA.
v) Borang 3C – Akujanji peguam (Ubahsuai assignment).
vi) Borang 3D – Akujanji peguam (Ubahsuai gadaian).

Untuk maklumat tuan/puan contoh-contoh dokumen diatas adalah dokumen asal yang telah dihantar ke Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA).  Diharapkan maklumat yang diberi dapat membantu dan memudahkan urusan pinjaman tuan/puan. Untuk mengetahui maklumat lanjut dan mendapatkan dokumen-dokumen yang lengkap anda boleh layari laman web LPPSA di http://www.lppsa.gov.my/v1/

Jika ada sebarang kemusykilan sila hubungi di talian Careline kami 019 – 669 2728.

Updated :Aug 2012/Hazirah Binti Abdul Ghhni/UKM

18 Jan 2013 / Nor Azlia bt.Karim / Poli Melaka

3 Feb 2014 / Nadzirah / UiTM Bandaraya Melaka

13 April 2015/ Ainul Mardhiah/Unisza

 

Disemak oleh :

Mohd Elam Bin Mohamed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *