JENIS 5 – SINGLE LOAN

( Jenis pinjaman ke-5 / SPPSA@SPPSAi / Single loan / Selesaikan hutang pinjaman /   institusi kewangan )

Berikut adalah contoh borang permohonan online dan dokumen yang berkaitan. Pdf.downloader  

Senarai dokumen yang diperlukan untuk membuat Pinjaman perumahan perbendaharaan bagi

Menyelesaikan hutang pinjaman perumahan daripada bank/institusi kewangan

No.

Senarai Dokumen

1

Surat iringan dari Ketua Jabatan yang asal.

2

Borang permohonan online SPPB.

-Akaun pemilihan insuran/takaful.

-Surat persetujuan menyelesaikan baki hutang pinjaman(Borang 2)).

4

Salinan kad pengenalan awam @ tentera @ polis yang telah disahkan oleh ketua jabatan.

5

Salinan slip gaji asal terkini yang telah disahkan oleh ketua jabatan.

6

Salinan surat pengesahan jawatan berpencen @ salinan surat tawaran perlantikan @ pengesahan perlantikan @ pengesahan dalam perkhidmatan yang disahkan oleh ketua jabatan.

7

Borang 6 – Jika beli harta masih ada hutang bank/kerajaan.

8

Surat pengesahan keupayaan menjelaskan wang beza – Jika loan kurang dari nilai harta.

9

Borang 3 – Akujanji & Perakuan Pemegang Pertaruhan (Peguam) / HDA Pemaju & Peguam.

10

Borang 1- Borang penilaian harta mestilah dihantar bersama-sama salinan S&P dan salinan geran ke JPPH yang berdekatan dengan lokasi harta, anda juga hendaklah melampirkan “acknowledgment” sebagai bukti penyerahan ke kaunter JPPH.

11

Surat penyata baki hutang 6 bulan kehadapan- Jika beli harta masih mempunyai hutang bank @ kerajaan @ intitusi kewangan yang lain.

12

Salinan perjanjian jual beli (S&P) – S&P lama daripada institusi kewangan.

Nota / Panduan :
i) S&P – Sales & Purchase Agreement (Perjanjian jual beli).
ii) JPPH – Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta.
iii) SPPSA – Skim Pembiayaan Perumahan Sektor Awam.
iv)

Borang 3A  – Akujanji peguam (Kes assignment).
– Dokumen tambahan jika membeli hartanah yang belum mempunyai hakmilik individu/strata daripada pemaju (Penyerahan hak).

v) Borang 3B – Akujanji peguam (Kes gadaian).- Dokumen tambahan jika membeli hartanah yang mempunyai hakmilik individu/strata(gadaian) @ jika membeli hartanah lelongan LPPSA.
vi) Borang 3C – Akujanji peguam (Ubahsuai assignment).
vii) Borang 3D – Akujanji peguam (Ubahsuai gadaian).

Untuk maklumat tuan/puan contoh-contoh dokumen diatas adalah dokumen asal yang telah dihantar ke Bahagian Pinjaman Perumahan Perbendaharaan (BPPP).  Diharapkan maklumat yang diberi dapat membantu dan memudahkan urusan pinjaman tuan/puan. Untuk mengetahui maklumat lanjut dan mendapatkan dokumen-dokumen yang lengkap anda boleh layari laman web LPPSA di http://www.lppsa.gov.my/v1/

Jika ada sebarang kemusykilan sila hubungi di talian Careline kami 019 – 669 2728 (www.wasap.my/+60196692728).

Updated :30 Aug 2012/Hazirah Binti Abdul Ghhni/UKM

18 Jan 2013 / Nor Azlia bt.Karim / Poli Melaka

3 Feb 2014 / Nadzirah / UiTM Bandaraya Melaka

13 April 2015 /Ainul Mardhiah / Unisza

 

Disemak oleh :

Mohd Elam Bin Mohamed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *