Contoh 3.2 ( Single loan )

Contoh 3.2 (Jenis pinjaman ke-3 / SPPP@SPPI / single loan). 

Berikut adalah contoh borang permohonan online dan dokumen yang berkaitan. pdf downloader

 Senarai dokumen yang diperlukan untuk membuat Pinjaman Perumahan Perbendaharaan bagi
Membeli rumah atau petak rumah kediaman dalam pembinaan.

No

Senarai Dokumen

1

Surat iringan dari Ketua Jabatan.

2

Borang permohonan online SPPB.-(Akuan pemilihan insuran/takaful).-(Surat persetujuan menyelesaikan baki hutang pinjaman(borang 2).

3

Salinan kad pengenalan yang telah disahkan oleh ketua jabatan.

4

Penyata gaji asal terkini yang telah disahkan oleh ketua jabatan.

5

Salinan surat pengesahan jawatan berpencen @ tawaran perlantikan @ pengesahan perlantikan  @ pengesahan dalam perkhidmatan yang disahkan oleh ketua jabatan.

6

Borang 5A – Akujanji Pemegang Pertaruhan (pemaju).

7

Borang 5EK @ 5BK @ 5DK @ 11BK – Salinan geran hakmilik sementara & pelan tanah.

8

Salinan lesen pemaju perumahan & permit iklan/jualan

9

Borang 3 – Akujanji & Perakuan Pemegang Pertaruhan (Peguam) / HDA Pemaju & Peguam

10

Salinan perjanjian jual beli (S&P)  – setem hasil perlulah dimatikan.

 

Nota/ Panduan:

i) S&P – Sales & Purchase Agreement (Perjanjian jual beli).
ii) JPPH – Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta
iii) SPPP – Skim pembiayaan perumahan konvensional.
iv)

Borang 3A  – Akujanji peguam (Kes assignment).
– Dokumen tambanhan jika membeli hartanah yang belum mempunyai hakmilik individu/strata daripada pemaju (Penyerahan hak).

v) Borang 3B – Akujanji peguam (Kes gadaian).
– Dokumen tambahan jika membeli hartanah yang mempunyai hakmilik    individu/strata(gadaian) @ jika membeli hartanah lelongan BPPP.
vi) Borang 3C – Akujanji peguam (Ubahsuai assignment).
vii) Borang 3D – Akujanji peguam (Ubahsuai gadaian).

 

Untuk maklumat tuan/puan contoh-contoh dokumen diatas adalah dokumen asal yang telah dihantar ke Bahagian Pinjaman Perumahan Perbendaharaan (BPPP).  Diharapkan maklumat yang diberi dapat membantu dan memudahkan urusan pinjaman tuan/puan. Untuk mengetahui maklumat lanjut dan mendapatkan dokumen-dokumen yang lengkap anda boleh layari laman web BPPP di http://bpp.treasury.gov.my/web/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=152&lang=ms.

Jika ada sebarang kemusykilan sila hubungi di talian Careline kami 019 – 669 2728.

Updated :: 31 Aug 2012 / Nur Azilah Zulkefli / UKM

30 Dec 2012/Nor Azlia bt.Abd Karim/Poli Melaka

3 Feb 2014 / Nurfitrah Hidayah Zakaria / Polisas Pahang

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>