JENIS 3 – SINGLE LOAN

(Jenis pinjaman ke-3 / SPPSA@SPPSAi / single loan). 

Berikut adalah contoh borang permohonan online dan dokumen yang berkaitan. pdf downloader

 Senarai dokumen yang diperlukan untuk membuat Pinjaman Perumahan Perbendaharaan bagi
Membeli rumah atau petak rumah kediaman dalam pembinaan.

No

Senarai Dokumen

1

Surat iringan dari Ketua Jabatan.

2

Borang permohonan online SPPB.

-(Akuan pemilihan insuran/takaful).

-(Surat persetujuan menyelesaikan baki hutang pinjaman).

3

Salinan kad pengenalan awam / tentera / polis yang telah disahkan oleh ketua jabatan.
 4 Penyata gaji asal terkini yang telah disahkan oleh ketua jabatan.

5

Salinan surat pengesahan jawatan berpencen @ surat tawaran perlantikan @ pengesahan perlantikan @ pengesahan dalam perkhidmatan yang disahkan oleh ketua jabatan.

6

Surat pengesahan keupayaan menjelaskan wang beza (jika loan kurang dari jumlah belian).

7

Borang 5A- Akujanji pemegang pertaruhan (pemaju).

8

Borang 5EK @ 5BK @ 5DK @ 11BK  – Salinan geran hakmilik sementara & pelan tanah.

9

Salinan lesen dan permit iklan dan jualan.

10

Salinan pengesahan akaun pemaju perumahan.

11

Borang 3 – Akujanji & Perakuan Pemegang Pertaruhan (Peguam) / HDA Pemaju & Peguam.

12

Salinan power of attorney (Jika ada 2 pemaju @ JV dgn tuan tanah)

13

Salinan perjanjian jual beli (S&P) – setem hasil perlulah dimatikan.

14

Surat kebenaran mencagar / menggadai atau KEBENARAN PINDAHMILIK dari pihak berkuasa negeri tertakluk jika ada sekatan kepentingan di geran.
 16  Salinan carian rasmi jika tarikh geran telah melebihi 6 bulan.

 

Nota/ Panduan:

i) S&P – Sales & Purchase Agreement (Perjanjian jual beli).
ii) JPPH – Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta.
iii) SPPSA – Skim pembiayaan perumahan konvensional.
iv)

Borang 3A  – Akujanji peguam (Kes assignment).
– Dokumen tambanhan jika membeli hartanah yang belum mempunyai hakmilik individu/strata daripada pemaju (Penyerahan hak).

v) Borang 3B – Akujanji peguam (Kes gadaian).
– Dokumen tambahan jika membeli hartanah yang mempunyai hakmilik    individu/strata(gadaian) @ jika membeli hartanah lelongan LPPSA.
vi) Borang 3C – Akujanji peguam (Ubahsuai assignment).
vii) Borang 3D – Akujanji peguam (Ubahsuai gadaian).

 Untuk maklumat tuan/puan contoh-contoh dokumen diatas adalah dokumen asal yang telah dihantar ke Bahagian Pinjaman Perumahan Perbendaharaan (LPPSA).  Diharapkan maklumat yang diberi dapat membantu dan memudahkan urusan pinjaman tuan/puan. Untuk mengetahui maklumat lanjut dan mendapatkan dokumen-dokumen yang lengkap anda boleh layari laman web LPPSA


Jika ada sebarang kemusykilan sila hubungi di talian Careline kami 019 – 669 2728.

Kemaskini:

  • 31 Aug 2012 / Nur Azilah Zulkefli / UKM
  • 30 Dec 2012/Nor Azlia bt.Abd Karim/Poli Melaka
  • 3 Feb 2014 / Nurfitrah Hidayah Zakaria / Polisas Pahang

Disemak oleh: Mohd Elam Bin Mohamed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *