JENIS 3 – JOIN LOAN

(Jenis pinjaman ke-3 / SPPSAi / Joint loan / Pembelian dengan pemaju). 

Berikut adalah contoh borang permohonan online dan dokumen yang berkaitan. pdf downloader

 Senarai dokumen yang diperlukan untuk membuat Pinjaman Perumahan Perbendaharaan bagi
Membeli rumah atau petak rumah kediaman dalam pembinaan.

NO SENARAI DOKUMEN SUAMI ISTERI
1 Surat iringan dari ketua jabatan
2 Borang permohonan online SPPB.

-(Akuan pemilihan insuran/takaful).

-(Surat persetujuan menyelesaikan baki hutang pinjaman(Borang 2)).

3 Salinan kad pengenalan awam / tentera /polis yang telah disahkan oleh ketua jabatan.
4 Salinan sijil nikah yang telah disahkan oleh ketua jabatan.
5 Penyata gaji asal terkini yang telah disahkan oleh ketua jabatan.
6 Salinan surat pengesahan jawatan berpencen @ surat tawaran perlantikan @ pengesahan perlantikan  @ pengesahan dalam perkhidmatan yang disahkan oleh ketua jabatan.
7 Borang 5A – Akujanji pemegang pertaruhan (pemaju)
8 Borang 5EK @ 5BK @ 5DK @ 11BK – Salinan geran hakmilik sementara & pelan tanah.
9 Salinan permit iklan jualan.
10 Salinan lesen pemaju perumahan.
11 Surat pengesahan akaun pemaju.
12 Borang 3 – Akujanji & Perakuan Pemegang Pertaruhan (Peguam) / HDA Pemaju & Peguam.
13 Salinan power of attorney.
14 Salinan perjanjian jual beli (S&P) – setem hasil perlulah dimatikan.
15 Salinan carian rasmi jika tarikh geran telah melebihi 6 bulan.  √  √

Nota/ Panduan:

i) S&P – Sales & Purchase Agreement (Perjanjian jual beli).
ii) JPPH – Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta.
iii)

Borang 5A – Dokumen tambahan jika membeli hartanah yang belum mempunyai Hak milik Individu/Strata daripada pemaju (Penyerahan Hak).

iv) Borang 3A-Dokumen tambahan jika membeli hartanah yang mempunyai Hakmilik Individu/Strata daripada pemaju (Penyerahan Hak).

Untuk maklumat tuan/puan contoh-contoh dokumen diatas adalah dokumen asal yang telah dihantar ke Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA).  Diharapkan maklumat yang diberi dapat membantu dan memudahkan urusan pinjaman tuan/puan. Untuk mengetahui maklumat lanjut dan mendapatkan dokumen-dokumen yang lengkap anda boleh layari laman web LPPSA.


Jika ada sebarang kemusykilan sila hubungi talian Careline kami di 019 – 669 2728

 Kemaskini:

  • 31 Aug 2012 / Nur Azilah Zulkefli / UKM
  • 30 Dec 2012/ Nor Azlia /Poli Melaka
  • 3 Feb 2014 / Nurfitrah Hidayah Zakaria / Polisas Pahang

Disemak oleh: Mohd Elam Bin Mohamed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *