JENIS 3 – S&P DUA PENAMA

(Jenis pinjaman ke-3 / SPPSA@SPPSAi / S&P dua penama).

Berikut adalah contoh borang permohonan online dan dokumen yang berkaitan.Pdf.downloader

 Senarai dokumen yang diperlukan untuk membuat Pinjaman Perumahan Perbendaharaan bagi
Membeli rumah atau petak rumah kediaman dalam pembinaan.

No

Senarai Dokumen

1

Surat iringan dari Ketua Jabatan.

2

Borang permohonan online SPPB.

-(Akuan pemilihan insuran/takaful).

-(Surat persetujuan menyelesaikan baki hutang pinjaman).

3

Salinan kad pengenalan awam / tentera / polis yang telah disahkan oleh ketua jabatan.

4

Salinan sijil nikah yang telah disahkan oleh ketua jabatan(jika S&P ada nama pasangan).
 5 Penyata gaji asal terkini yang telah disahkan oleh ketua jabatan.

6

Salinan surat pengesahan jawatan berpencen @ surat tawaran perlantikan @ pengesahan perlantikan  @ pengesahan dalam perkhidmatan yang disahkan oleh ketua jabatan.

7

Borang 7 (Jika S&P 2 nama, seorang sahaja buat loan).

8

Surat pengesahan keupayaan menjelaskan wang beza ( jika loan kurang dari jumlah belian).

9

Borang 5A- Akujanji pemegang pertaruhan (pemaju).

10

Borang 5EK @ 5BK @ 5DK @ 11BK  – Salinan geran hakmilik sementara & pelan tanah.

11

Salinan lesen dan permit iklan dan jualan.

12

Salinan pengesahan akaun pemaju perumahan

13

Borang 3 – Akujanji & Perakuan Pemegang Pertaruhan (Peguam) / HDA Pemaju & Peguam

14

Salinan power of attorney (Jika ada 2 pemaju @ JV dgn tuan tanah).

15

Salinan perjanjian jual beli (S&P) – setem hasil perlulah dimatikan.

16

Surat kebenaran mencagar / menggadai atau KEBENARAN PINDAHMILIK dari pihak berkuasa negeri tertakluk jika ada sekatan kepentingan di geran.
 17  Salinan carian rasmi jika tarikh geran telah melebihi 6 bulan.

 

Nota/ Panduan:

i) S&P – Sales & Purchase Agreement (Perjanjian jual beli).
ii) JPPH – Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta
iii) SPPSA – Skim Pembiayaan Perumahan Sektor Awam.
iv)

Borang 3A  – Akujanji peguam (Kes assignment).
– Dokumen tambahan jika membeli hartanah yang belum mempunyai hakmilik individu/strata daripada pemaju (Penyerahan hak).

v) Borang 3B – Akujanji peguam (Kes gadaian).
– Dokumen tambahan jika membeli hartanah yang mempunyai hakmilik individu/strata(gadaian) @ jika membeli hartanah lelongan BPPP.
vi) Borang 3C – Akujanji peguam (Ubahsuai assignment).
vii) Borang 3D – Akujanji peguam (Ubahsuai gadaian).

Untuk maklumat tuan/puan contoh-contoh dokumen diatas adalah dokumen asal yang telah dihantar ke Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA).  Diharapkan maklumat yang diberi dapat membantu dan memudahkan urusan pinjaman tuan/puan. Untuk mengetahui maklumat lanjut dan mendapatkan dokumen-dokumen yang lengkap anda boleh layari laman web LPPSA


Jika ada sebarang kemusykilan sila hubungi di talian Careline kami 019 – 669 2728.

Kemaskini:

 • 31 Aug 2012 / Nur Azilah Zulkefli / UKM
 • 30 Dec 2012/Nor Azlia bt.Abd Karim/Poli Melaka
 • 3 Februari 2014/Nurfitrah Hidayah/ Polisas Pahang
Disemak oleh: Mohd Elam Bin Mohamed

One Response to JENIS 3 – S&P DUA PENAMA

 1. Noremi binti Abdullah says:

  2.1 Surat Iringan Asal Ketua Jabatan.
  2.2 Borang Pinjaman Perumahan – SPPI
  2.3 Borang Akuan Pemilihan Insurans / Takaful .
  2.4 Borang 2
  2.5 Lampiran 1- Salinan Kad Pengenalan .
  2.6 Lampiran 2 –Salinan Slip Gaji
  2.7 Lampiran 3 –Salinan Perjanjian Jual Beli.
  2.8 Lampiran 4 –Salinan Pengesahan Perkhidmatan.
  2.9 Lampiran 6 –Borang 3A
  2.10 Lampiran 7 –Borang 5A
  2.11 Lampiran 8 –Salinan Lesen dan Permit Iklan Jualan Pemaju
  2.12 Lampiran 9 –Hakmilik Individu/Srata/Induk
  2.13 Lampiran 10 –Salinan Geran Tanah
  2.14 Wang Pos/Bank Draf/Banker Cheque RM150.00 atas nama Akaun Pinjaman Perumahan

  # En Elam, mungkin mcm nie senarai dalam surat iringan yang perlu disertakan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *