INSURANS PEKERJA ASING

 

PARTNER

 

 

PAKEJ INSURANS PEKERJA ASING

Mengikut akta pekerja asing Malaysia, pekerja asing wajib dilindungi dan pakej insuran pekerja asing melindungi kepentingan pekerja asing dan majikan. Pakej ini menawarkan manfaat bayaran pampasan kepada pekerja asing yang memiliki dokumen yang sah bagi kecederaan atau kematian.

Butiran 3 polisi yang wajib adalah seperti berikut:

 1. Foreignworker insurance guarantee (FWIG/ EASC/ IG/ Insurans jaminan pekerja asing)

Jaminan Insurans Pekerja Asing adalah jaminan yang dikehendaki oleh Jabatan Imigresen di bawah Peraturan 21, Peraturan Imigresen, Peraturan dari Majikan sebagai deposit jaminan untuk pengambilan pekerja asing dalam pelbagai sektor. Jaminan Insurans yang ditawarkan di bawah skim ini tidak termasuk pembantu rumah asing.

Insurans ini berfungsi sebagai jaminan kepada Jabatan Imigresen bagi melindungi kos penghantaran pulang sekiranya pekerja anda diperlukan oleh pihak berkuasa untuk dihantar pulang ke negara asalnya semasa tinggal di Malaysia.

Keadaan ini boleh timbul dari: –

– Pelanggaran undang-undang Imigresen.
– Pekerja anda ditangkap kerana terlibat dalam kegiatan haram dan dilarang seperti dadah, pekerjaan tidak bermoral, dll.
– Syarikat anda dibubarkan dan tidak mampu untuk menyediakan laluan pulang untuk pekerja.

Pengiraan bayaran bagi seorang pekerja mengikut kewarganegaraan:

fwif2Jumlah jaminan insurans mengikut negeri

Contoh:  Pekerja warganegara  Thailand:

RM250 × Bilangan  pekerja  × Kadar 1.88%  x 18bulan / 12 +  RM10  (Setem hasil) = RM70.00 

Contoh: Pekerja asing warganegara  Myammar:

RM750 × Bilangan  pekerja × kadar 1.5% ×18 bulan / 12 + RM10 = RM70

FWIG1

*Tambahan  RM10 untuk beli setem hasil

2. Foreign worker compensation scheme policy ( FWC/ FWCS/ Insurans pampasan pekerja asing)

Menurut subseksyen 26 (1) Akta Pampasan Pekerja 1952, setiap majikan hendaklah memastikan bahawa setiap pekerja asing yang diambil untuk bekerja diinsuranskan dengan penanggung insurans yang telah dilantik di bawah Skim Pampasan Pekerja Asing (SPPA) oleh Y.B. Menteri.

Subseksyen 26 (6) Akta Pampasan Pekerja 1952 juga menyebut bahawa mana-mana majikan yang gagal untuk menginsuranskan pekerja asing yang diambil untuk bekerja adalah melakukan suatu kesalahan. Jika kesalahan disabitkan, majikan tersebut boleh dikenakan denda tidak melebihi RM20,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.

Jadual manfaat:

FWCS Pengiraan bayaran untuk seorang pekerja:

FWCS : RM67+ ( (RM67 × 6% (cukai perkhidmatan) ) +  RM5 + RM10 =  RM86

* RM86 (seorang pekerja)

3. Foreign worker hospitalization and surgical insurance scheme (SKHPPA/HSSFW/SPIKPA/Skim perlindungan insurans kesihatan pekerja asing)

Penyata selaras dengan anda perlu memberitahu di dalam borang cadangan, penuh dan jujur ​​semua fakta yang anda tahu atau patut tahu, jika tidak polisi yang dikeluarkan boleh menjadi tidak sah.

Memandangkan caj Hospital dan caj Pembedahan semakin meningkat, Skim ini direka khas untuk mengurangkan beban kewangan majikan pekerja asing sekiranya kemasukan hospital pekerja asing adalah akibat daripada kemalangan atau penyakit.

Jadual manfaat:

SKHPPA

Pengiraan  bayaran untuk seorang pekerja:

SKHPPA:  RM120 + (RM120× 6% (cukai perkhidmatan) + RM10 = RM133.20

3POL

Untuk menyertai skim pekerja asing ini. Sila faks atau emel passport dan permit pekerja asing anda.

Telefon.no  : 06-2812728
Faks   : 06-2862769
Emel   : takaful2all@yahoo.com.my
Careline  : 019-6692728

Jumlah  premium atau sumbangan semua adalah sama jika dibandingkan dengan mana-mana syarikat Takaful dan insurans yang lain, tertakluk dibawah  Akta Perkerja Asing Malaysia.


Disemak oleh : Mohd Elam Bin Mohamed

3 Responses to INSURANS PEKERJA ASING

 1. EYDANORAIDAH says:

  HI GOODDAY

  I NEED YOUR CO-ORPORATION TO ASSIST US ON THE SUBMISSION OF OUR FW TO RENEW THEIR INS
  PLEASE ADVICE.

 2. Tarmezi Tan says:

  saya ingin mencarum insurance untuk warga asing ini untuk pekerja saya
  sila hubungi di talian 014-3204091 atau 03-33431799

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *