KEILATAN KEKAL

  1. Borang tuntutan
  2. Salinan polisi / schedule muka hadapan dan nama pelajar
  3. Laporan pakar perubatan (medical specialist report)
  4. Gambar penuh orang yang cedera & anggota yang cedera
  5. Laporan polis
  6. Salinan K/P dan kad pelajar
  7. Lain-lain jika ada

Contoh Kes :

Senarai Semak Tuntutan Keilatan Kekal. pdf.downloader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *